Tussentijdse beëindiging van uw WSNP zonder schone lei

archief.JPGBij Maton Advocaten Den Bosch werken advocaten die gespecialiseerd zijn in WSNP-zaken.

WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en valt onder de faillissementswet.

Wanneer u bent toegelaten tot de WSNP, maar de rechtbank vindt dat u zich niet houdt aan de regels, zoals informatieplicht, inspanningsplicht, afdrachtverplichting, kan uw bewindvoerder aan de rechtbank verzoeken om uw WSNP tussentijds (dat wil zeggen binnen de periode van 3 jaar) te laten beëindigen.

Indien de rechtbank besluit uw WSNP tussentijds te beëindigen kunt u de eerste 10 jaren niet meer toegelaten worden en komen schuldeisers weer bij u aankloppen met alle gevolgen van dien.

Advocaat mr. Maton kan u bijstaan bij de eindzitting bij de rechtbank om dit te voorkomen en namens u verweer te voeren.

Het is belangrijk dat u  zo spoedig mogelijk contact op tenemen zodat wij tijdig uw dossier kunnen bestuderen, eventueel stukken kunnen opvragen om zo goed mogelijk bij te staan.

Voor deze procedure komt u in het algemeen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,-  (als u verwijzing heeft van het juridisch loket). In WSNP zaken wordt geen griffierecht meer geheven.

Advocaat mr. Maton verleent vooral rechtshulp in de regio zoals de plaatsen: Den Bosch, Berlicum, Boxtel, Drunen, Eindhoven, Heusden, Nijmegen, Oss, Rosmalen, Rosmalen, Tilburg, Uden, Veghel, Vlijmen, Vught en Waalwijk. Komt u buiten Brabant dan staan wij u natuurlijk ook graag bij.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ’s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of