Het bestuursrecht

gaat over de rechtsverhouding tussen enerzijds de overheid en anderzijds bedrijven en de individuele burgers.

De advocaat bestuursrecht beseft dat besluiten van bestuursorganen van grote invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld de woonomgeving, privéleven van particulieren en de bedrijfsvoering van ondernemingen.

Tijdig deskundig juridisch advies vragen is raadzaam, want er gelden veel specifieke regels en verschillende termijnen, die bij niet-naleving fataal zijn. 

Het kantoor is gespecialiseerd in de onderstaande bestuursrechtelijke zaken:

Wat kan de advocaat van Maton Advocatuur & Mediation voor u betekenen:

  • indienen van een zienswijze
  • opstellen van bezwaarschriften
  • opstellen van een beroepschriften bij de rechtbank
  • opstellen van een hoger beroepschrift bij de Raad van State, Centrale Raad van Beroep, gerechtshof
  • aanvragen van een voorlopige voorziening (spoedprocedure of kort geding)

www.advocaatnoordbrabant.nl

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

www.advocatendenbosch.nl

 

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of