Het kantoor heeft al ruim 20 jaar ervaring in het Arbeidsrecht!

De proeftijd in de arbeidsovereenkomst is bedoeld zodat werkgever en werknemer elkaar kunnen aftasten en dat partijen zonder het in acht nemen van bepaalde formaliteiten die verbonden zijn aan andere manieren van beëindiging (zoals aan die van ontbinding, ontslag op staande voet, opzegging met ontslagvergunning en wederzijds goedvinden) de arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen. In het algemeen kan echter gesteld worden dat alleen de werkgever er voordeel bij heeft om een proeftijd overeen te komen daar de werknemer toch wel via opzegging de arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Voor de werkgever ligt dat moeilijker daar de werkgever voor de opzegging een ontslagvergunning behoeft aan te vragen dan wel een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter moet indienen.

Duur van de proeftijd

De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij:
  • een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar;
  • een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum.
Bij tijdelijke arbeidscontracten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat. Of in een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, zoals een gemeente. De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij:
  • een vast dienstverband;
  • een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.
Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag de werkgever geen proeftijd afspreken. Een vaak voorkomend misverstand is dat werkgever en werknemer denken dat de proefperiode maximaal 2 maanden mag duren. Alleen bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd is dat juist. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar mag de proefperiode echter slechts 1 maand bedragen. Wordt een langere (bijvoorbeeld 2 maanden) proeftijd overeengekomen dan zegt de wet dat er in het geheel dus geen proeftijd tot stand is gekomen. Maton Advocatuur & Mediation is gevestigd in het centrum van Den Bosch en heeft een parkeerplaats ter beschikking.
Advocaat mr. Maton verleent rechtshulp aan particulieren en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) in onder andere de navolgende plaatsen: Ammerzoden, Arnhem, Berlicum, Best, Den Bosch, Boxtel, Breda, Eindhoven, Hedel, HeusdenOss, Rosmalen, Tilburg, UdenVeghel, Vlijmen, Vught, Waalwijk en Wijk en Aalburg.  Komt u buiten Brabant, bijvoorbeeld Nijmegen of Utrecht, dan verzoeken wij u toch om contact met ons op te nemen.
Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of