Afbeeldingsresultaat voor werk               Al 19 jaar gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht

 

Mr. Maton is zeer bedreven als mediator en onderhandelaar om uw arbeidskwestie tot een goed einde te laten komen. Dit kan de weg naar de rechter voorkomen en beide partijen veel tijd, geld en stress besparen. Uiteraard heeft hij ook vele procedures over het arbeidsrecht met succes gevoerd bij de rechtbank.  

Via “Bel mij terug” op de website kunt u uw gegevens invullen en uw vraag stellen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Uiteraard kunt u ook telefonisch een afspraak maken en uw zaak bespreken met de advocaat.

Belangrijk: per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden (Wab).

Extra informatie voor werkgevers en werknemers over het Coronavirus:     

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo)
Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers
Verruiming BMKB
Uitstel betalen belasting
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

 Arbeidsongeschiktheid en werktijdverkorting

In december 2019 brak het Coronavirus uit in China. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken wanneer personen besmet raken. Het  virus heeft zich wereldwijd verspreid.  Het RIVM  houdt alle Nederlanders op de hoogte van de recente ontwikkelingen.

Het is mogelijk dat werknemers ziek worden door het Coronavirus of niet komen werken vanwege het Coronavirus.

Wat kan er gebeuren voor werkgevers en werknemers en wat zijn de verplichtingen?

Verplichtingen bij het Coronavirus

Een werknemer kan besmet raken met het Coronavirus en in quarantaine wordt geplaatst. Het is ook mogelijk dat een werknemer in quarantaine geplaatst wordt terwijl de werknemer zelf geen symptomen vertoont. In beide gevallen kan het werk niet uitgevoerd worden maar moet de werkgever het loon doorbetalen. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid moet de werkgever voldoen aan de verplichtingen uit de Wet Poortwachter.

Een uitzondering is als de afwezigheid van een werknemer gekoppeld is aan het Coronavirus en in de risicosfeer van de werknemer zelf ligt. Bijvoorbeeld als een werknemer bang is dat hij besmet raakt met het Coronavirus en niet gaat werken. Als er geen reden voor is maar de werknemer gaat niet werken, dan moet de werknemer toestemming vragen. Als de werkgever niet instemt en de werknemer komt niet werken, dan wordt dit gezien als werkweigering. De werknemer heeft dan geen recht op loon. In dat geval moet werknemer ook gewaarschuwd worden voor verdere consequenties als de weigering voortduurt. Ontslag op staande voet is dan een mogelijkheid. 

 Wat doet de bedrijfsarts

 Wanneer een werknemer symptomen heeft van het Coronavirus, dan moet hij contact opnemen met de huisarts. Daarna zal de huisarts contact opnemen met de GGD om te beoordelen of er sprake is van een besmetting. De bedrijfsarts speelt geen rol bij het stellen van deze diagnose. De bedrijfsarts heeft slechts een adviserende rol aan de werkgever. De bedrijfsarts kan advies geven over preventieve maatregelen om het Coronavirus te voorkomen of advies geven over te nemen maatregelen wanneer een werknemer besmet is met het Coronavirus.  Arboned heeft een werkgeversadvies opgesteld wat meer in detail ingaat op hoe als werkgever om te gaan met het Coronavirus.

 Werktijdverkorting

Als er minder werk is kan een werkgever door buitengewone omstandigheden, die buiten het ondernemersrisico vallen, werktijdverkorting aanvragen. De overheid heeft het Coronavirus aangemerkt als een buitengewone omstandigheid. Dit betekent dat een werkgever een aanvraag voor werktijdverkorting kan indienen bij het UWV wanneer er minstens 20% minder werk is door het Coronavirus. Als het UWV de aanvraag goedkeurt betekent dat dat de werknemer in dienst blijft maar dat hij over de uren die hij niet werkt van het UWV een WW-uitkering krijgt. Een vergunning wordt in eerste instantie afgegeven voor zes weken, maar kan  verlengd worden tot maximaal 24 weken. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor werknemers waarbij een loondoorbetalingsverplichting bestaat en dus bijvoorbeeld niet voor uitzendkrachten.

 

Mr. Maton kan u van juridische hulp voorzien in o.a. de volgende onderwerpen:

 • CAO
 • concurrentiebeding
 • loonvordering
 • onderhandelingen tussen werkgever en werknemer
 • ontbinding bij de kantonrechter met ontslagvergoeding (gouden handdruk)
 • ontslag om economische redenen
 • ontslag op staande voet
 • ontslagvergunning bij het UWV werkbedrijf
 • relatiebeding
 • vaststellingsovereenkomst (beëindiging met wederzijds goedvinden) – transitievergoeding
 • ziekte (slapende arbeidsovereenkomst)
 • zwangerschap                                                                                                                                                         

 

Het kantoor verleent rechtshulp in de onder andere de navolgende plaatsen: Den Bosch, Oss, Rosmalen, Eindhoven, Boxtel, Tilburg, Vught, Vlijmen, Vught, Waalwijk, Wijk en Aalburg. Komt u buiten Brabant dan kunt u uiteraard ook contact opnemen. Het is mogelijk om in de avonduren een afspraak te maken.

 

Gratis parkeerplaats voor het kantoor beschikbaar.

 

 

 

www.advocaatdenbosch.nu

 

www.advocaatnoordbrabant.nl

 

Den Bosch onderneemt

 

advocaat arbeidsrecht den bosch

 

advocaat arbeidsrecht Arnhem

 

advocaat arbeidsrecht Berlicum

 

advocaat arbeidsrecht Best

 

advocaat arbeidsrecht Boxtel

 

advocaat arbeidsrecht Breda

 

advocaat arbeidsrecht Eindhoven

 

advocaat arbeidsrecht Helmond

 

advocaat arbeidsrecht Heusden

 

advocaat arbeidsrecht Nijmegen

 

advocaat arbeidsrecht Oss

 

advocaat arbeidsrecht Rosmalen

 

advocaat arbeidsrecht Tilburg

 

advocaat arbeidsrecht Uden

 

advocaat arbeidsrecht Utrecht

 

advocaat arbeidsrecht Veghel

 

advocaat arbeidsrecht Vlijmen

 

advocaat arbeidsrecht Vught

 

advocaat arbeidsrecht Waalwijk

 

advocaat arbeidsrecht Den Bosch

 

 

 

Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of