Afbeeldingsresultaat voor werk

  

Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ontslagrecht        

 

Mr. Maton is zeer bedreven als mediator en onderhandelaar om een arbeidsgeschil tot een goed einde te laten komen. Dit kan de weg naar de rechter voorkomen en beide partijen veel tijd, geld en stress besparen. Uiteraard heeft hij ook vele procedures inzake het arbeidsrecht met succes gevoerd bij de verschillende rechtbanken in Nederland.

 

Via “Bel mij terug” op de website kunt u uw gegevens invullen en uw vraag stellen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Uiteraard kunt u ook telefonisch een afspraak maken.

 

!!!     Belangrijk: per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden (Wab).

  

Mr. Maton kan u van juridische hulp voorzien in o.a. de volgende arbeidskwesties:

 CAO

 

 Extra informatie voor werkgevers en werknemers over het Coronavirus:     

 De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn.  Regelingen zijn te vinden op de site van de Kamer van Koophandel. Indien een gemeente uw aanvraag afwijst kunt u bezwaar indienen, bij spoed een voorlopige voorziening en daarna nog in beroep bij de rechtbank.  Indien een gemeente hierover beslist dan heeft het betrekking op bestuursrecht en kunt u bezwaar indienen, bij spoed een voorlopige voorziening indienen, en later beroep instellen bij de rechtbank.

 

Arbeidsongeschiktheid en werktijdverkorting

 Het is mogelijk dat werknemers ziek worden door het Coronavirus of niet komen werken vanwege het Coronavirus.

 Wat kan er gebeuren voor werkgevers en werknemers en wat zijn de verplichtingen?

 Verplichtingen bij het Coronavirus

 Een werknemer kan besmet raken met het Coronavirus en in quarantaine wordt geplaatst. Het is ook mogelijk dat een werknemer in quarantaine geplaatst wordt terwijl de werknemer geen symptomen heeft.  In beide gevallen kan het werk niet uitgevoerd worden maar moet de werkgever het loon doorbetalen. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid moet de werkgever voldoen aan de verplichtingen uit de Wet Poortwachter.

 Een uitzondering is als de afwezigheid van een werknemer gekoppeld is aan het Coronavirus en in de risicosfeer van de werknemer zelf ligt. Bijvoorbeeld als een werknemer bang is dat hij besmet raakt met het Coronavirus en niet gaat werken. Als er geen reden voor is maar de werknemer gaat niet werken, dan moet de werknemer toestemming vragen. Als de werkgever niet instemt en de werknemer komt niet werken, dan wordt dit gezien als werkweigering. De werknemer heeft dan geen recht op loon. In dat geval moet werknemer ook gewaarschuwd worden voor verdere consequenties als de weigering voortduurt. Ontslag op staande voet is dan een mogelijkheid. 

 

 Wat doet de bedrijfsarts

 Wanneer een werknemer symptomen heeft van het Coronavirus, dan moet hij contact opnemen met de huisarts. Daarna zal de huisarts contact opnemen met de GGD om te beoordelen of er sprake is van een besmetting. De bedrijfsarts speelt geen rol bij het stellen van deze diagnose. De bedrijfsarts heeft slechts een adviserende rol aan de werkgever. De bedrijfsarts kan advies geven over preventieve maatregelen om het Coronavirus te voorkomen of advies geven over te nemen maatregelen wanneer een werknemer besmet is met het Coronavirus.  Arboned heeft een werkgeversadvies opgesteld wat meer in detail ingaat op hoe als werkgever om te gaan met het Coronavirus.

 

 Werktijdverkorting

 Als er minder werk is kan een werkgever door buitengewone omstandigheden, die buiten het ondernemersrisico vallen, werktijdverkorting aanvragen. De overheid heeft het Coronavirus aangemerkt als een buitengewone omstandigheid. Dit betekent dat een werkgever een aanvraag voor werktijdverkorting kan indienen bij het UWV wanneer er minstens 20% minder werk is door het Coronavirus. Als het UWV de aanvraag goedkeurt betekent dat dat de werknemer in dienst blijft maar dat hij over de uren die hij niet werkt van het UWV een WW-uitkering krijgt. Een vergunning wordt in eerste instantie afgegeven voor zes weken, maar kan  verlengd worden tot maximaal 24 weken. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor werknemers waarbij een loondoorbetalingsverplichting bestaat en dus bijvoorbeeld niet voor uitzendkrachten.

 

Het kantoor verleent rechtshulp in de onder andere de navolgende plaatsen: Den Bosch, Oss, Rosmalen, Eindhoven, Boxtel, Tilburg, Vught, Vlijmen, Vught, Waalwijk, Wijk en Aalburg. Komt u buiten Brabant dan kunt u uiteraard ook contact opnemen. Het is mogelijk om in de avonduren een afspraak te maken.

 Het advocatenkantoor is gevestigd in het centrum van Den Bosch en ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

  De

 

www.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

 www.advocatendenbosch.nL

 www.advocaatnoordbrabant.nl

 www.advocaatdenbosch.nu

 n

 

Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of