ARBEIDSRECHT:   VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO)

Advocaat mr. MAfbeeldingsresultaat voor twee handen in elkaaraton heeft ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de beëindiging van het arbeidscontract. In veel gevallen is het voor beide partijen voordelig om het ontslag met wederzijds goedvinden te regelen.

Voordelen werknemer:

 • Geen emotioneel belastende en mogelijk kostbare ontslagprocedure
 • Meestal recht op een redelijke transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding)
 • Kans om op een normale zakelijke manier afscheid te nemen
 • Mogelijkheid om individuele beëindigingsafspraken te maken
 • In de meeste zaken gewoon recht op WW

Voordelen werkgever:

 • Geen onzekere en mogelijk kostbare ontslagprocedure
 • Zekerheid over beëindiging dienstverband
 • Geen moddergevecht en mogelijke onrust binnen de organisatie
 • Geen risico dat onverwacht hoge ontslagvergoeding betaald moet worden
 • Kans om op een normale zakelijke manier afscheid te nemen

Vaststellingsovereenkomst

Het is gebruikelijk dat de afspraken, die de werknemer met de werkgever maakt over het ontslag, worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst wordt bijvoorbeeld omschreven wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, of er daarbij recht is op een transitievergoeding, welke eindafrekening er nog zal plaatsvinden, etc.

Als de werkgever een (concept) vaststellingsovereenkomst (VSO) opstelt en verstuurt naar de werknemer, is het raadzaam om deze door een advocaat (ontslagspecialist) te laten controleren voordat er tot ondertekening overgaat.  Een advocaat kan zeer snel en tegen geringe kosten controleren of de afspraken in een bepaalde vaststellingsovereenkomst correct zijn weergegeven.

Ontslag met wederzijds goedvinden en WW

Het is voor de werknemer van belang dat er na het ontslag recht wordt behouden op een WW-uitkering. Op zich kan de werknemer akkoord gaan met het ontslag en toch in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Belangrijk daarbij is:

 • Het initiatief van het ontslag uit moet gaan van de werkgever. Hij moet de wens geuit hebben om uw arbeidscontract te beëindigen. Een beëindiging op  initiatief van de werknemer wordt door het UWV nog steeds als verwijtbaar ontslag gezien en heeft tot gevolg dat de werknemer geen recht op WW heeft.
 • Er geen sprake mag zijn van ontslag op staande voet. Als de werknemer zich zeer ernstig verwijtbaar gedragen heeft, kan dit voor het UWV aanleiding zijn om geen WW-uitkering toe te kennen. Een verstoorde arbeidsrelatie levert op zich geen risico voor de WW op.

De ingangsdatum van de WW-uitkering wordt in het algemeen bepaald door de zogenaamde fictieve opzegtermijn.

Kosten advocaat

In de vaststellingsovereenkomst worden de kosten van de advocaat vaak meegenomen. De werkgever is bijna altijd bereid om hiervoor een vergoeding vast te stellen zodat kosten van de werknemer beperkt blijven.  Deze vergoeding varieert en is afhankelijk van de de duur van de onderhandelingen en de hoogte van de transitievergoeding.

Het kantoor verleent rechtshulp aan particulieren en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) in onder andere de navolgende plaatsen: Ammerzoden, Arnhem, Berlicum, Best, Den Bosch, Boxtel, Breda, Eindhoven, Hedel, HeusdenOss, Rosmalen, Tilburg, UdenVeghel, Vlijmen, Vught, Waalwijk en Wijk en Aalburg. Komt u buiten Brabant, bijvoorbeeld Nijmegen of Utrecht, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen. Het kantoor verleent rechtshulp in heel Nederland.

Bel mij terug!

  Bel 073-610 06 14 of