ring en deskundig


  

Mr. G.J.B.C. Maton is beëdigd als advocaat in het jaar 2000 en heeft dus in de loop der jaren veel proceservaring opgedaan. Daarnaast treedt hij vaak als bemiddelaar op.

Advocaat Maton is werkzaam geweest tijdens zijn rechtenstudie bij de Rechtswinkel Tilburg bij de sectie Arbeidsrecht gedurende de periode begin 1992 tot eind 1996.

Specialisaties:

Arbeidsrecht: ontslagrecht, vaststellingsovereenkomsten, loonvorderingen, ziekte (slapende overeenkomsten), transitievergoedingen, concurrentiebeding, opstellen arbeidscontracten

Bestuursrecht: geschillen met gemeente en andere overheidsinstanties. Zoals RDW zaken, WABO, bestuurlijke boete, handhaving door gemeenten,  niet verstrekken VOG, Wet op de Schuldhulpverlening (minnelijke schuldregeltraject)

Civiele zaken:  consumentenrecht en andere kwesties

Huurrecht: particulier of zakelijk, over o.a. onderhoud, huurachterstand, dreigende ontruiming, rookoverlast en geluidsoverlast van buren, geschil huurprijs, derving huurgenot

Sociale Zekerheid:  bijstandsuitkeringen Participatiewet van gemeente, uitkeringen UWV (WW, WIA, ZW)

Strafzaken: misdrijven (politierechter en meervoudige kamer zaken bij de rechtbank), overtredingen, verkeersrecht, invordering rijbewijzen, hoger beroep zaken bij het Gerechtshof.  Mr. Maton neemt al ruim 20 jaar deel aan het strafpiket

Wsnp zaken: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen: 

A. niet toegelaten worden tot de Wsnp,

B. tussentijdse beëindigingen van de Wsnp (dus zonder schone lei),

C. het niet verkrijgen van een geen schone lei op het einde van de termijn van 3 jaar. 

Voor de door mr. Maton genoemde specialisaties Arbeidsrecht, Huurrecht, Sociale zekerheidsrecht en Strafrecht gelden bij de Raad voor Rechtsbijstand specifieke  kwaliteitseisen en richtlijnen. Hieraan voldoet mr. Maton zodat ook voor deze specifieke specialisaties mr. Maton is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en hiervoor een toevoeging kan worden aangevraagd.

Behorend bij artikel 35b lid 1 Regeling op de Advocatuur.

Mr. Maton heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Algemene praktijk (bestuursrecht, burgerlijk recht, strafrecht)
  • Huurrecht
  • Arbeidsrecht
  • Sociaal-zekerheidsrecht

Deze registratie verplicht mr. Maton elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

 www.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

www.advocatendenbosch.nL

www.advocaatnoordbrabant.nl

www.advocaatdenbosch.nu

Jurofoon

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of