Gemotiveerd, ruime ervaring en deskundig


  

Mr. G.J.B.C. Maton is al ruim 19 jaar advocaat en heeft dus in de loop der jaren veel proceservaring opgedaan. Daarnaast treedt hij vaak als bemiddelaar op.

Advocaat Maton is werkzaam geweest tijdens zijn rechtenstudie op de Rechtswinkel Tilburg bij de sectie Arbeidsrecht.

Specialisaties:

Arbeidsrecht: ontslagrecht, vaststellingsovereenkomsten, loonvorderingen, ziekte (slapende overeenkomsten), transitievergoedingen, concurrentiebeding, opstellen arbeidscontracten

Bestuursrecht: geschillen met gemeente en andere overheidsinstanties. Zoals RDW zaken, WABO, bestuurlijke boete, handhaving door gemeenten,  niet verstrekken VOG, Wet op de Schuldhulpverlening (minnelijke schuldregeltraject)

Sociale Zekerheid:  bijstandsuitkeringen Participatiewet van gemeente, uitkeringen UWV (WW, WIA, ZW)

Strafzaken: misdrijven (politierechter en meervoudige kamer zaken bij de rechtbank), overtredingen, verkeersrecht, invordering rijbewijzen, hoger beroep zaken bij het Gerechtshof.  Mr. Maton  neemt al 19 jaar deel aan het strafpiket

Wsnp zaken: Wet schuldsanering natuurlijke personen:  niet toegelaten, tussentijdse beëindigingen, geen schone lei. 

Huurrecht: particulier of zakelijk, over o.a. onderhoud, huurachterstand, dreigende ontruiming, overlast, geschil huurprijs, huurgenot

Civiele zaken:  consumentenrecht en andere kwesties

Alle specialisaties worden erkend door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor het huurrecht, arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht gelden speciale daarvoor uitgevaardigde kwaliteitseisen en richtlijnen, waaraan mr. Maton voldoet.

Behorend bij artikel 35b lid 1 Regeling op de Advocatuur.

Mr. Maton heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk (bestuursrecht, burgerlijk recht, strafrecht)
  • Huurrecht
  • Arbeidsrecht
  • Sociaal-zekerheidsrecht

Deze registratie verplicht mr. Maton elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

 www.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

www.advocatendenbosch.nL

www.advocaatnoordbrabant.nl

www.advocaatdenbosch.nu

Jurofoon

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of