Gemotiveerd, ruime ervaring en deskundig


  

Mr. G.J.B.C. Maton is al ruim 19 jaar advocaat en heeft dus in de loop der jaren veel proceservaring opgedaan. Daarnaast treedt hij vaak als bemiddelaar op.

Advocaat Maton is werkzaam geweest tijdens zijn rechtenstudie op de Rechtswinkel Tilburg bij de sectie Arbeidsrecht.

Specialisaties:

Arbeidsrecht: ontslagrecht, vaststellingsovereenkomsten, loonvorderingen, ziekte (slapende overeenkomsten), transitievergoedingen, concurrentiebeding, opstellen arbeidscontracten

Bestuursrecht: RDW zaken, WABO, handhaving door gemeenten,  VOG, Wet op de Schuldhulpverlening

Sociale Zekerheid:  bijstandsuitkeringen Participatiewet van gemeente, uitkeringen UWV (WW, WIA, ZW)

Strafzaken: misdrijven (politierechter en meervoudige kamer zaken bij de rechtbank), overtredingen, verkeersrecht, invordering rijbewijzen, hoger beroep zaken bij het Gerechtshof.  Mr. Maton  neemt al 19 jaar deel aan het strafpiket

Familierecht: ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, omgangsregelingen, ouderlijk gezag tegen gecertificeerde jeugdinstellingen zoals Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, problemen met de toegewezen voogd

Wsnp zaken: Wet schuldsanering natuurlijke personen:  niet toegelaten, tussentijdse beëindigingen, geen schone lei. 

Huurrecht: particulier of zakelijk, over o.a. onderhoud, huurachterstand, dreigende ontruiming

Civiele zaken:  consumentenrecht

 www.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

www.advocatendenbosch.nL

www.advocaatnoordbrabant.nl

www.advocaatdenbosch.nu

Jurofoon

Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of