Gemotiveerd, ruime ervaring en deskundig


Mr. G.J.B.C. Maton is al ruim 19 jaar advocaat en heeft dus in de loop der jaren veel proceservaring opgedaan. Daarnaast treedt hij vaak als bemiddelaar op. Hij is begonnen tijdens zijn rechtenstudie op de Rechtswinkel Tilburg bij de sectie Arbeidsrecht.

Specialisaties:

Arbeidsrecht: ontslagrecht, vaststellingsovereenkomsten, loonvorderingen, ziekte, transitievergoedingen, concurrentiebeding, opstellen arbeidscontracten Bestuursrecht: RDW zaken, WABO, sociale zekerheid (uitkeringen), VOG, Wet op de Schuldhulpverlening Strafzaken: misdrijven (politierechter en meervoudige kamer zaken bij de rechtbank), overtredingen, verkeersrecht, invordering rijbewijzen, hoger beroep zaken bij het Gerechtshof.  Mr. Maton  neemt al  19 jaar deel aan het strafpiket. Familierecht: ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, omgangsregelingen, ouderlijk gezag tegen gecertificeerde jeugdinstellingen Wsnp zaken: Wet schuldsanering natuurlijke personen:  niet toegelaten, tussentijdse beëindigingen, geen schone lei. faillissementszaken: heeft een derden uw faillissement aangevraagd? Verzekeringsrecht: betaalt de verzekering niets of te weinig uit? Huurrecht: onderhoud, huurachterstand, dreigende ontruiming? Civiele zaken:  geschil met een bedrijf of particulier, consumentenrecht Jurofoon
Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of