Afbeeldingsresultaat voor verzekeringsrecht

Maton Advocatuur & Mediation heeft meerdere geschillen met verzekeringsmaatschappijen voor zijn cliënten positief weten af te ronden

 

 

 

Het verzekeringsrecht in Nederland is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Sinds 1 januari 2006 zijn de van toepassing zijnde regels van dwingend- en regelend recht vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek wordt de definitie van de verzekeringsovereenkomst gegeven. Hieruit blijkt dat de verzekeringsovereenkomst een kansovereenkomst is, waarbij het van een onzekere gebeurtenis afhangt of er tot uitkering wordt overgegaan.

 

Maton Advocatuur & Mediation kan u bijstaan in:

  • een geschil over een afgesloten verzekeringspolis;  bijvoorbeeld zorgverzekering
  • een geschil met de verzekeraar van de wederpartij
  • een geschil over uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • een geschil met uw aansprakelijkheids- of schadeverzekeraar over bijvoorbeeld een reisverzekering, brandverzekering, inboedel- of opstalverzekering
  • een geschil over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  • een geschil over een ongevallenpolis of een inzittendenverzekering

Het kantoor staat cliënten bij in heel Nederland en is gevestigd in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. 

 

 

 

 

www.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

www.advocatendenbosch.nL

www.advocaatnoordbrabant.nl

www.advocaatdenbosch.nu

 

 

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of