ARBEIDSRECHT:      ONTSLAG OP STAANDE VOET

Advocaat mr. Maton heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het arbeidsrecht .

  Ontslag op staande voet heeft financiële consequenties en kan een

                  emotionele situatie zijn zowel voor werkgever als werknemer

Ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst  met onmiddellijke ingang. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen.

Het ontslag kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven, gevolgd door een schriftelijke bevestiging. 

Voor een ontslag op staande voet hoeft geen ontslagvergunning aangevraagd te worden bij het UWV Werkbedrijf. Ook is het voor de werkgever niet nodig om een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter (soms wordt dat wel zekerheidshalve gedaan als er twijfel is over het ontslag op staande voet).  Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst dus met onmiddellijke ingang.

De werknemer die op staande voet ontslagen is, verliest dus per direct zijn baan en zijn inkomen. Ook zal, als het ontslag op staande voet terecht gegeven is, de werknemer geen recht hebben op een WW-uitkering.

Vanwege de ernstige gevolgen voor de werknemer moet de werkgever die besluit om tot ontslag op staande voet over te gaan, aan een aantal strenge voorwaarden voldoen:

1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
2. De dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden.
3. Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden.

Als het ontslag op staande voet niet aan alle voorwaarden voldoet, dan is het ontslag vernietigbaar. De werknemer kan dit ontslag dan dus met succes aanvechten door het starten van een procedure bij de rechtbank.

Voorwaarde 1: een dringende reden

Een ontslag op staande voet kan pas gegeven worden als er sprake is van een zogenaamde dringende reden. U moet hierbij denken aan een ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer zoals: diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging. Ook werkweigering kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren.

Volgens de officiële wettekst moet het gaan om:

“…daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan.”

Per geval zal beoordeeld moeten worden of er sprake is van een dringende reden. Daarbij moeten de werkomstandigheden meegewogen worden. Zo zal het gebruik van scheldwoorden door een bouwvakker minder snel een dringende reden opleveren dan het gebruik van scheldwoorden door een medewerker van een bank.

Voorwaarde 2: de dringende reden moet de werknemer meegedeeld worden

De werknemer heeft er recht op om te weten waarom hij op staande voet ontslagen wordt. De werkgever is dan ook verplicht om bij het ontslag op staande voet direct duidelijk te maken op grond waarvan dit ontslag op staande voet gegeven wordt.

Op die manier kan de werknemer, meestal met behulp van een advocaat, een inschatting maken van de juistheid van het ontslag op staande voet.

Voor een werkgever is het van groot belang om de reden van het ontslag op staande voet zorgvuldig te formuleren. Deze reden mag in een later stadium namelijk niet meer aangepast of aangevuld worden.

Voorwaarde 3: het ontslag moet onverwijld gegeven zijn

Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever direct na het bewuste incident of de verwijtbare gedraging van de werknemer moet overgaan tot ontslag op staande voet.

De werkgever mag dus niet stilzitten en afwachten en bijvoorbeeld een paar dagen later besluiten de werknemer alsnog op staande voet te ontslaan. Wel mag de werkgever een bepaalde gedraging onderzoeken om vast te stellen of er inderdaad aanleiding is voor ontslag op staande voet.

 

Advocaat mr. Maton verleent rechtshulp voor werkgevers en werknemers in onder andere de navolgende plaatsen: Ammerzoden,  Berlicum, Best, Den Bosch, Boxtel, Breda, Eindhoven, Hedel, HeusdenOss, Rosmalen, Tilburg, UdenVeghel, Vlijmen, Vught, Waalwijk en Wijk en Aalburg. Komt u buiten Brabant, bijvoorbeeld  ArnhemNijmegen of Utrecht, dan  kunt u uiteraard ook contact opnemen. Mr. Maton heeft cliënten uit heel Nederland.

 

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of