De bronafbeelding bekijken

Heeft u overlast van rokende buren ?

Maton Advocatuur & Mediaton kan u hierin bijstaan en ondersteunen

 

Veel bewoners ondervinden rookoverlast van hun directe buren.  Vaak heeft u dit al besproken met uw buren maar ze begrijpen de rookoverlast niet.  Rokers stellen vaak dat het hun recht is om te mogen roken maar u heeft recht op schone lucht. Het recht op schone lucht gaat toch voor op het recht om deze schone lucht te bevuilen met kankerverwekkende stoffen zoals die (meer dan 70) voorkomen in tabaksrook. Kankerverwekkende stoffen die tabaksfabrikanten vaak ook nog moedwillig hebben toegevoegd aan tabak om tabak(srook) “lekkerder”, minder benauwend voor de roker te laten zijn maar vooral verslavender (snellere toestroom van nicotine naar de hersenen) te laten worden.

Rokende mensen hebben vaak vrienden die eveneens roken en als die ook nog eens bij uw buren op bezoek komen gaan ze met z’n allen binnen of buiten in de tuin of op het balkon roken. De tabaksrook komt over of door de schutting of naar uw balkon aangewaaid. Als uw buren en hun bezoek aan het roken zijn kunt u niet meer buiten in uw tuin of balkon zitten. Uw net gewassen kleding die buiten hangt te drogen stinkt naar de rook en blijft er naar stinken. Een roker begrijpt dat niet omdat een roker de hele dag die vieze rooklucht om zich heen heeft hangen en dat dus niet meer ruikt.

Als de tabaksrook eenmaal in uw woning is binnengedrongen door de openstaande ramen of deuren (of door kieren en openingen in de woning) krijgt u deze ook niet meer uit uw woning. U heeft door uw rokende buren geen leven meer in uw woning en in uw tuin of balkon. Heeft u ook nog een medische aandoening (van uw longen) zoals allergieën, astma, COPD, longfibrose e.d. dan kunt al helemaal geen tabaksrook verdragen. 

 

Wat kan mr. Maton als advocaat voor u betekenen?

 

Laat mr. Maton als advocaat u bijstaan in een bemiddeling / procedure tegen uw verhuurder wegens verstoord / derving woongenot (contractuele verbintenis middels de huurovereenkomst) en uw buren op grond van onrechtmatige daad (art. 5:37 BW in combinatie met art. 6:162 BW). Immers met uw buren heeft u geen huurovereenkomst. 

 

Rook- of stankoverlast? Bewandel de civielrechtelijke weg

Wat kunt u doen als u eigenaar bent (bijvoorbeeld u bent VvE-lid) als u last heeft van rook of stank uit een ander appartement? Eigenlijk hetzelfde als iedereen die last heeft van zijn buren. Of u nu een huurder bent of een eigenaar van uw woning / appartement of woont in een achteraf gelegen boerderij.

In de wet (artikel 5:37 Burgerlijk Wetboek (BW)) staat namelijk:

“De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.”

Rechter kan onrechtmatige overlast verbieden

Heeft u last van het rookgedrag van uw buurman, of ondervindt u op een andere wijze overlast (bijvoorbeeld stankoverlast of geluidsoverlast), dan kan die overlast onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Van belang is dan onder meer hoe vaak de (rook-)overlast plaatsvindt en hoe ernstig deze (rook-)overlast is.  Advocaat mr. Maton kan dan namens u bij de kantonrechter een vordering indienen om uw buurman te verbieden nog meer (rook-)overlast te veroorzaken aangevuld met een dwangsom. Voor de kantonrechter is dan ook de situatie ter plaatse van belang. Woont u in een (flat-)appartement dan zult u meer geluid, luchtjes en rook moeten dulden van uw buurman dan een bewoner van een vrijstaande villa. De rechter zal dus diverse omstandigheden meenemen bij het beantwoorden van de vraag of de overlast onrechtmatig is, en of het gewraakte gedrag moet worden verboden.

 

BUITENLANDSE ONTWIKKELINGEN (in rechtspraak) AANGAANDE OVERLAST ROKENDE BUREN

– 19 januari 2022, Australië https://www.abc.net.au/news/2022-01-19/gold-coast-unit-owner-banned-from-smoking-on-apartment-balcony/100766448

– 16 januari 2015, Duitsland https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=V%20ZR%20110/14&nr=71044 

 

 

 

 

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of