Afbeeldingsresultaat voor gratis spreekuur

 

Maton Advocatuur & Mediation  in Den Bosch verleent rechtshulp aan particulieren op basis van een verkregen toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand  en werkt samen met de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) op basis van de High Trust. De advocaat verleent rechtshulp in heel Nederland.

 

 

 Gefinancierde rechtshulp wordt ook wel pro deo advocaat of advocaat van onvermogen genoemd. 

Bij afgifte van een toevoeging wordt er een eigen bijdrage vastgesteld afhankelijk van uw inkomen (tussen € 203,00 en € 853,00 en daarop eventueel korting van € 54,00 (2020) bij verwijzing Juridisch Loket.

U kunt eerst een afspraak maken met de heer Maton waarna in overleg contact wordt opgenomen met Het Juridisch Loket voor een verwijzing naar mr. Maton als voorkeursadvocaat.

Toevoeging

De advocaat mr. Maton vraagt voor uw zaak een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

De Raad  zal aan de hand van uw naam, adres en Burger Service Nummer digitaal gegevens opvragen bij de gemeente en belastingdienst.  De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.  Zij kijken naar uw fiscale inkomen en vermogen van 2 jaar geleden en beoordelen of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

Met de advocaat kunt u afspreken dat er nog niet aan uw zaak gewerkt wordt totdat duidelijk is of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

 

Specialisaties van de advocaat:

Arbeidsrecht (ontslag, vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding, ziekte, geschil met werkgever), strafrecht ( diefstal, mishandeling, drugs, bedreiging, heling etc.), Wegenverkeerswet (alcohol, rijbewijs, snelheidsovertredingen, ongevallen) persoon- en familierecht (ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsing, geschillen met Jeugdzorg, Raad voor Kinderbescherming), sociale zekerheid (uitkeringen gemeente, UWV),  Wsnp (schuldsanering), bestuursrecht (WABO, VOG, Wet op de Schuldhulpverlening,  geschillen met  gemeenten), huurrecht (achterstallig onderhoud, geschil met verhuurder, ontruiming)

 

Aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand toegewezen

Komt u in aanmerking voor een toevoeging dan dient u éénmalig de eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en woonsituatie (bent u alleenstaand of bent u samenwonend / gehuwd / eenoudergezin).

De kosten voor het opvragen van uittreksels GBA , griffiegelden en opvragen medische gegevens etc. voor het voeren van procedures bij de rechtbank of andere rechterlijke instanties worden apart  aan u doorberekend en vallen niet onder de toevoeging.

Mocht op het einde van de zaak blijken dat u recht heeft op een geldsom van meer dan 50 % van het vrijgestelde vermogen (ca. € 15.000,- per persoon dan trekt de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging in. De advocaat kan daardoor zijn kosten niet declareren bij de overheid. U dient dan alsnog de advocaat te betalen op basis van het overeengekomen uurtarief, exclusief 6 % kantoorkosten en 21 % BTW.

 

Tips om de advocaatkosten beperkt te houden !!!

Zit u in de wettelijke schuldsanering (Wsnp), heeft u minnelijke schuldregeling bij de gemeente of bent u persoonlijk failliet verklaard dan komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand met de laagste eigen bijdrage ongeacht uw inkomen.

De advocaatkosten (eigen bijdrage en griffierecht) kunnen worden vergoed door de gemeente waarin u woonachtig bent. Dit is inkomensafhankelijk en u dient dit zelf aan te vragen (afdeling Bijzondere Bijstand).

 

Aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand afgewezen?

Indien de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand is afgewezen op basis van uw fiscale inkomen en vermogen, dan kunt u verzoeken om een peiljaarverlegging.  De Raad voor Rechtsbijstand kijkt dan naar het inkomen en vermogen van het jaar waarin de toevoeging wordt aangevraagd.  Een verzoek om peiljaarverlegging kan dus een uitkomst zijn voor cliënten waarbij het huidige inkomen 15% lager is dan twee jaar geleden.

Valt u net buiten de gefinancierde rechtsbijstand van de overheid dan begrijpt mr. Maton dat een advocaat duur is en wordt er in overleg met u een gepast uurtarief afgesproken. Ook kan er  in bepaalde zaken een vaste prijsafspraak gemaakt worden zodat u financieel weet waar u aan toe bent.

Het kantoor is in het centrum van ‘s-Hertogenbosch gevestigd en goed bereikbaar.  De advocaat staat klant bij in het gehele land. 

 

Jurofoon

advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl
advocatendenbosch.nl
advocaatnoordbrabant.nl
advocaatdenbosch.nu,

Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of