Rechtsbijstand |

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering (bijvoorbeeld bij ACHMEA, ARAG, DAS, Interpolis, Univé enz.) dan kunt u voortaan zelf een advocaat kiezen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. Óók als voor die procedure geen advocaat verplicht is.

Heeft u een conflict (arbeidsrecht, civiele kwestie, strafrecht, huurrecht  etc.) en een rechtsbijstandsverzekering en u wilt toch  een advocaat inschakelen dan kan de advocaat van Maton Advocatuur & Mediaton contact opnemen met uw verzekering om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 onderstreept.

Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar rechtsbijstandsverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de € 25.000).

Een Nederlandse verzekerde spande hierover een rechtszaak aan tegen rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hij niet wilde dat zijn procedure door een medewerker van de verzekeringsmaatschappij werd gedaan.  De verzekering stelde dat het recht op vrije advocaatkeuze pas ontstaat als de verzekeraar beslist dat de zaak niet door een eigen jurist kan worden gedaan. Maar de verzekerde kreeg dus gelijk.

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak?

Rechtsbijstandsverzekeraars houden zich bezig met het oplossen van juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst.

Zodra het komt tot een gerechtelijke of administratieve procedure kunnen deze eigen juridische medewerkers u hierbij ondersteunen. U bent echter niet verplicht hiervan gebruik te maken.

Als u op dat moment een advocaat wil kiezen die niet werkzaam is voor de rechtsbijstandsverzekeraar, dan moet de verzekeraar dit toestaan.

U mag niet zelf een advocaat inschakelen

Ondanks de uitspraak, mag u niet zelf op eigen houtje een advocaat inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar. Doet u dit toch zelf, dan worden de kosten niet vergoed.

Procedure starten?

Wannéér een procedure gevoerd moet worden, is aan de rechtsbijstandsverzekeraar (bijvoorbeeld ACHMEA, ARAG, DAS, Interpolis, Univé enz.).

Deze kan besluiten geen procedure te voeren, terwijl u dat als verzekerde wel wilt. Wilt U wel een rechtszaak aanspannen maar de verzekeraar niet, dan is het mogelijk een beroep te doen op de geschillenregeling. Deze regeling staat in de polisvoorwaarden. De regeling houdt in dat de aanpak van het geschil opnieuw wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde (second opinion). Het advies van deze derde dient te worden opgevolgd.

Andere voorwaarden rechtsbijstandsverzekeringen

In de voorwaarden van rechtsbijstandsverzekeraars mag niet meer staan dat er alleen vrije keuze is als de verzekeraar externe bijstand wil inschakelen. Wel kunnen ze een maximumbedrag voor externe (advocaat)kosten instellen of die kostengrens verlagen. Zo kunnen verzekerden alsnog voor een groot deel van de kosten opdraaien. In de uitspraak staat wel dat de externe kosten niet zodanig mogen worden ingeperkt.

Maton Advocatuur & Mediation is gevestigd nabij het centrum van Den Bosch en staat cliënten bij in geheel Nederland.

 www.advocaatnoordbabant.nl

www.advocatendenbosch.nl

www.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

 www.advocaatdenbosch.nu

 

 

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of