archief.JPGAdvocaat mr. Maton is gespecialiseerd in Wsnp zaken/schuldsaneringszaken.

Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen en valt onder de Faillissementswet

Bent u uiteindelijk toegelaten tot de Wsnp / schuldsanering dan krijgt u te maken met diverse verplichtingen. Een daarvan is dat u géén nieuwe schulden mag maken gedurende de looptijd van uw schuldsaneringstraject.

Komt uw Wsnp-bewindvoerder achter deze nieuwe schulden dan zal hij of zij aan de rechtbank een verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van uw Wsnp/schuldsanering. Ook is het mogelijk om de Wsnp met 2 jaren te verlengen.

Er wordt dan een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een advocaat.

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 148,- (als u verwijzing heeft van het juridisch loket). In Wsnp-zaken wordt geen griffierecht meer geheven.

Voor de advocaatkosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen (dit is wel inkomensafhankelijk) in de gemeente waar u woont. U dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen.

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of