Afbeeldingsresultaat voor wsnp      GEEN SCHONE LEI

Bent u reeds toegelaten tot de Wsnp / schuldsanering maar heeft de rechtbank na 3 of 5 jaar besloten deze te beëindigen zonder toekenning van een schone lei ?

Aan het einde van de looptijd van de schuldsaneringsregeling wordt er een beëindigingszitting ingepland voor de rechtbank. De Wsnp-bewindvoerder geeft een advies voor het wel of niet beëindigen van de schuldregeling met een schone lei. Een Wsnp-bewindvoerder kan dus een negatief advies geven over de schone lei en de rechtbank kan dan daarop uw schuldregeling beëindigen zonder schone lei.

Bijvoorbeeld omdat u nieuwe schulden heeft laten ontstaan, schuldeisers heeft benadeeld of omdat u de door de Wsnp-bewindvoerder opgelegde regels (informatieplicht, afdrachtplicht en sollicitatieplicht) niet heeft nageleefd.

Namens u kan de advocaat mr. Maton een beroepschrift indienen bij het gerechtshof (dit is een hogere rechtbank). Let op dat de beroepstermijn slechts 8 dagen bedraagt. Het is dan ook belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt zodat de advocaat op tijd het beroepschrift kan indienen.  De advocaat zal verweer voeren op hetgeen de rechtbank heeft geschreven in het vonnis en eventueel bewijsstukken meesturen.

Advocaatkosten/vaak gratis:

Voor deze procedure komt u in het algemeen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 145,- 

Voor de advocaatkosten (dat wil zeggen de eigen bijdrage van de toevoeging) kunt u bijzondere bijstand aanvragen (dit is wel inkomensafhankelijk) in de gemeente waar u woont. U dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen bij de gemeente.  Indien dit door de gemeente wordt toegekend heeft u dus geen advocaatkosten.

 

 

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch is aangesloten bij:

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of