SSvan € 148,-   Afbeeldingsresultaat voor wsnp  Uw verzoek is afgewezen om toegelaten tot het wettelijke traject.  Wat kunt u doen?

 

Mr. Maton is gespecialiseerd in Wsnp-zaken (zie ook uitspraken) en staat dan ook cliënten bij in het gehele land.

Het kan zijn dat de rechtbank uw aanvraag tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) heeft afgewezen omdat de rechtbank bijvoorbeeld vindt dat uw schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan. Bij niet te goeder trouw kunt u denken aan o.a. onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden, bepaalde belastingschulden, fraudevorderingen en eerdere faillissementen. Ook wordt uw aanvraag afgewezen als u geen deugdelijk minnelijk schuldsaneringstraject (Msnp) bij een gemeente/kredietbank heeft doorlopen.

Is uw Wsnp afgewezen dan kan advocaat mr. Maton namens u een beroepschrift indienen bij het Gerechtshof (dit is een hogere rechtbank). Hij kan voor u nieuwe bewijsstukken bijvoegen, verweer voeren en indien van toepassing een beroep doen op de hardheidsclausule omdat uw situatie ten goede is gekeerd.

Let op dat de beroepstermijn om in beroep te gaan tegen uw afgewezen Wsnp slechts 8 dagen bedraagt.  

Het is dan ook belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact met de advocaat opneemt zodat er op tijd een beroepschrift wordt ingediend.  

Voor deze beroepsprocedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 148,- (en voor deze eigen bijdrage ad € 148,- kunt u bijzondere bijstand (is wel weer afhankelijk van uw inkomen en vermogen) aanvragen bij de gemeente waar u woont. In Wsnp-zaken wordt geen griffierecht geheven.

U kunt uw bericht achterlaten via Bel mij terug (linksonder op uw scherm) of telefonisch contact opnemen. Het advocatenkantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van ‘s-Hertogenbosch.

Mr. Maton treedt in Wsnp-zaken op wanneer u bijvoorbeeld woonachtig bent in Berlicum, Best, Boxtel, Dongen, Drunen, Eindhoven, Gorinchem, Heusden, Kaatsheuvel, Kerkdriel, Loon op Zand, Nieuwkuijk, Rosmalen, ‘s-Hertogenbosch, Sprang-Capelle, Tilburg, Vlijmen, Vught, Waalwijk

 

 

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of