Afbeeldingsresultaat voor wsnp 

Afwijzing toelating Wsnp

 

Het kantoor is gespecialiseerd in Wsnp-zaken (zie ook uitspraken) en staat  cliënten bij in het gehele land.

De rechtbank heeft uw aanvraag tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) afgewezen omdat de rechter bijvoorbeeld vindt dat uw schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan. Bij niet te goeder trouw kunt u denken aan o.a. onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden, bepaalde belastingschulden, fraudevorderingen, niet goed handelen in een faillissement. Ook wordt uw aanvraag afgewezen als u geen deugdelijk minnelijk schuldsaneringstraject (Msnp) bij een gemeente/kredietbank heeft doorlopen.

Is uw Wsnp afgewezen dan kan advocaat mr. Maton namens u een beroepschrift indienen bij het Gerechtshof (dit is een hogere rechtbank). Hij kan voor u nieuwe bewijsstukken bijvoegen, verweer voeren en indien van toepassing een beroep doen op de hardheidsclausule omdat uw situatie ten goede is gekeerd.

Let op dat de beroepstermijn om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank slechts 8 dagen bedraagt.  

Het is dan ook belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact met de advocaat opneemt zodat er op tijd een beroepschrift wordt ingediend.  

Voor deze beroepsprocedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 154,– 2021 en voor deze eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand (dit is wel afhankelijk van uw inkomen en vermogen) aanvragen bij de gemeente waar u woont. In Wsnp-zaken wordt geen griffierecht geheven.

U kunt uw bericht achterlaten via Bel mij terug (linksonder op uw scherm) of telefonisch contact opnemen. Het advocatenkantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van ‘s-Hertogenbosch. 

Mr. Maton treedt in Wsnp-zaken op wanneer u bijvoorbeeld woonachtig bent in Berlicum, Best, Boxtel, Dongen, Drunen, Eindhoven, Gorinchem, Heusden, Kaatsheuvel, Kerkdriel, Loon op Zand, Nieuwkuijk, Rosmalen, Den Bosch, Sprang-Capelle, Tilburg, Vlijmen, Vught, Waalwijk.

 

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of