Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De dienst Justis van het Ministerie van Justitie in Den Haag screent het gedrag van personen die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen en geeft de VOG’s af.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraagt, doet de dienst Justis onderzoek naar het strafrechtelijke verleden van een natuurlijk persoon of rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging, BV of stichting). Om een baan te kunnen krijgen vereist de werkgever in veel gevallen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

U krijgt in ieder geval een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Wanneer aan u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt geweigerd door de dienst Justis kan één van onze gespecialiseerde advocaten namens u bezwaar maken bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Wanneer het bezwaar wordt afgewezen kunnen we namens u nog in beroep gaan bij de rechtbank.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch verleent voornamelijk rechtshulp in de regio zoals de plaatsen Boxtel, Breda, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Nijmegen, Oss, Tilburg, Uden, Veghel, Waalwijk.  Komt u buiten Brabant dan verzoeken wij u toch om contact met ons op te nemen.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ′s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of