Intrekking erkenning bedrijfsvoorraad

Maton Advocatuur & Mediation is één van de weinige advocatenkantoren in Nederland die ervaring heeft met procedures tegen de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Wordt u als autohandel, autobedrijf, leasebedrijf of leasemaatschappij geconfronteerd met een intrekking erkenning bedrijfsvoorraad door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de mogelijk aan u verleende en bij de erkenning bedrijfsvoorraad behorende bevoegdheden, zoals On-Line Registratie Auto Demontage (ORAD), On-Line Registratie Export Handelaren (OREH), Versnelde Afgifte, Versnelde Inschrijving (VI) en of Tenaamstelling Voertuigbedrijf (TV) ?

Dan kan advocaat mr. Maton namens u een bezwaar indienen bij de RDW.

Over het algemeen is het zo dat een bedrijvencontroleur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bij een bezoek aan uw autobedrijf of vestingadres (vaak is dit een thuisadres van de eigenaar) heeft geconstateerd dat een of meerdere kentekenbewijzen, voertuigbewijzen en of overschrijvingsbewijzen niet kunnen worden getoond.

Van een dergelijk bezoek wordt door de bedrijvencontroleur van de RDW een rapportage controle-bezoek opgesteld met constateringen waarbij steeksproefsgewijs is gecontroleerd.

Afhankelijk of het de eerste tot en met achtste overtreding is binnen 30 maanden kunnen er de navolgende sancties worden opgelegd:

  • waarschuwing;
  • waarschuwing met verscherpt toezicht;
  • voorwaardelijke intrekking of;
  • intrekking gedurende 6, 9 of 12 weken, 6 maanden of voor onbepaalde tijd.

U verneemt dit van de RDW via een concept van een sanctiebrief waarop u kunt reageren. Het definitieve besluit wordt na 10 werkdagen toegestuurd. Na ontvangst van het definitieve besluit gaat de intrekking erkenning bedrijfsvoorraad na 5 werkdagen in. Vanaf dat moment kunt u nog wel de voertuigen die tot uw bedrijfsvoorraad behoren verkopen. De tenaamstelling kan dan niet meer via uw eigen systeem maar bijvoorbeeld wel via een collega-handelaar die daartoe bevoegd is door de RDW. U kunt echter geen nieuwe voertuigen (kentekens) meer toevoegen aan uw bedrijfsvoorraad. U kunt de inruilvoertuigen natuurlijk wel op uw eigen naam zetten maar dan gelden de normale verplichtingen (houderschapsbelasting (wegenbelasting), verzekering en APK).

De RDW-regelgeving is ingewikkeld. De beschikking van de RDW is onder andere gebaseerd op het bestuusrecht,  de Wegenverkeerswet 1994, het Kentekenreglement, de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad, de Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen en de Toezichtbeleidsbrief van 1 oktober 2012.

Vervolgens zijn er legio rechterlijke uitspraken van de rechtbanken en de Raad van State aangaande ingestelde beroepen en voorlopige voorzieningen tegen de intrekking erkenning bedrijfsvoorraad.

Een veelgehoord argument dat u op vakantie was en een onbevoegd persoon de bedrijvencontroleur van de RDW toegang heeft gegeven tot uw registratie zal u niet baten. U zult snel een juridisch opgesteld rechtsmiddel (bezwaarschrift bij de RDW in combinatie met een voorlopige voorziening, spoedprocedure, bij de rechtbank) moeten indienen.

Laat u daarom bijstaan door een advocaat die namens u een bezwaar kan indienen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) of een beroep en een voorlopige voorziening kan indienen bij de rechtbank en of Raad van State.

Laat een boodschap achter via de “Bel mij terug” en de advocaat neemt contact met u op. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen.

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of