Ouderlijk gezag

Wat is ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht om het kind te verzorgen en op te voeden. Tevens geeft het verantwoordelijkheid over het lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind. Het ouderlijk gezag omvat ook de plicht om de band van het kind met de andere ouder te bevorderen (sinds 2009).

Wie heeft ouderlijk gezag?

Ouders hebben automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die geboren zijn tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap (wet 2001). In alle andere gevallen heeft de moeder het eenhoofdig ouderlijk gezag.
Vaders die samenwonen en het kind bij de burgelijke stand erkennen krijgen niet automatisch het ouderlijk gezag. Dat moet apart worden aangevraagd via een formulier dat door beide ouders ondertekend bij de rechtbank moet worden ingediend. Het ouderlijk gezag loopt door tot de leeftijd van 18 jaar als de kinderen juridisch meerderjarig worden

Gezagswijziging

In het belang van het kind kan het ouderlijk gezag gewijzigd worden. Bij de rechtbank kan een verzoek tot ontheffing of tot invoering van ouderlijk gezag worden ingediend.

Wie kan verzoeken om het gezag te wijzigen?

  • Een van de ouders kan verzoeken om eenhoofdig gezag.
  • Een minderjarig kind vanaf 12 jaar kan verzoeken om gezagswijziging, tijdens of na de echtscheidingsprocedure. Ook een jonger kind kan daarom verzoeken als hij de situatie goed kan begrijpen.
  • Beide ouders kunnen samen verzoeken om invoering gezamenlijk gezag
  • Een ouder kan verzoeken om herstel van gezamenlijk gezag
  • Een biologische vader kan zelfstandig verzoeken om invoering gezamenlijk gezag

Ontheffing van het ouderlijk gezag

Als de ouders die met het ouderlijk gezag zijn belast, niet meer in staat zijn om hun kind op te voeden en te verzorgen, krijgt een ander voor onbepaalde tijd het wettelijk gezag over het minderjarige kind.

Ontzetting uit het ouderlijk gezag

Als ouders zich verwijtbaar misdragen tegenover hun kind, kunnen zij uit het ouderlijk gezag ontzet worden. Het gezag over het kind wordt dan meestal overgedragen aan het Bureau Jeugdzorg. Dit bureau oefent dan de voogdij over het kind uit. Het kind gaat naar een pleeggezin of tehuis. De rechter kan de ontzetting alleen uitspreken als hij dit in het belang van het kind noodzakelijk vindt.

Heeft u een advies nodig inzake het ouderlijk gezag van uw kinderen of wilt u een procedure starten of verweer voeren een van onze gespecialiseerde advocaten kan u met deze gevoelige kwesties deskundig bijstaan.

Wij verlenen vooral rechtshulp in de regio Den Bosch, Boxtel, Eindhoven, Nijmegen, Oss, Tilburg, Uden, Veghel, Waalwijk en Wijk en Aalburg. Komt u buiten Brabant dan staan wij u ook graag bij.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 BA ‘s-Hertogenbosch, tel. 073 – 610 06 14

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of