Omgangsregeling

Heeft u problemen met de omgangsregeling van uw kind of kinderen met uw ex-partner? Dit kan tot pijnlijke en stressvolle situaties leiden. Advocaat mr. Maton staat u hierin graag bij.

Wijziging omgangsregeling 

Ten allen tijde is het mogelijk om bij de rechtbank een wijziging te vragen van de omgangsregeling met uw kind of kinderen indien er gewijzigde omstandigheden zijn. U dient er wel van bewust te zijn dat het belang van uw kind of kinderen voor adviserende instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, William Schrikker Groep en voor beslissende instanties zoals de rechtbank en het gerechtshof van doorslaggevende betekenis zal zijn.

Niet nakoming omgangsregeling.

U kunt in gezamenlijk overleg met de andere ouder een omgangsregeling afspreken. Ook de rechter kan op verzoek een omgangsregeling vaststellen. Wanneer er een gerechtelijke uitspraak is over de omgang is deze regeling afdwingbaar. Dat betekent dat zowel u als uw ex-partner de regeling moet naleven en dat beiden van de ander kunnen eisen om de regeling na te komen.

Spoedprocedure /  dwangsom

Het is mogelijk om een kort geding aan te spannen en een dwangsom te eisen voor elke overtreding van de omgangsregeling. Natuurlijk garandeert dit niet de medewerking van de andere ouder maar het kan soms net de aansporing zijn die de weigerende ouder nodig heeft. U mag een door de rechter opgelegde dwangsom overigens niet verrekenen met eventuele alimentatie die u betaalt.

Wijziging van hoofdverblijfplaats

De ouder die het kind niet verzorgt, kan wijziging van verblijfplaats van het kind verzoeken. Dit is een ingrijpende maatregel die niet snel door een rechter zal worden toegewezen. De reden is dat het kind dan uit zijn vertrouwde omgeving wordt gehaald terwijl juist continuïteit in opvoeding en verzorging van het kind van groot belang wordt geacht. De rechter kan dit toewijzen indien de verzorgende oude zijn taken verwaarloost en contact onthoudt tussen het kind en de andere ouder.

Politie

Wanneer een omgangsregeling niet wordt nagekomen kunt u daarbij de hulp van de politie of de deurwaarder inroepen. De politie kan in zo’n geval vragen of de verzorgende ouder wil meewerken aan het uit huis halen van het kind. Over het algemeen zal de politie hierin zeer terughoudend optreden. De reden hiervan is dat inmenging van de politie normaal gesproken niet in het belang van het kind is. De politie heeft ook niet de taak geschillen tussen burgers op te lossen, daar is namelijk de burgerlijke rechter voor. Daarnaast is er simpelweg vaak de mankracht niet voor.

Lijfsdwang

Lijfsdwang (gijzeling) moet niet verward worden met gevangenisstraf. Lijfsdwang is de civielrechtelijke variant van gevangenisstraf. Indien juridische middelen als een dwangsom geen uitkomst bieden dan kan eventueel lijfsdwang worden verzocht. Het wordt echter maar weinig toegepast omdat ook dit middel niet in het belang van het kind wordt geacht. Toch kan de maatregel worden opgelegd indien er herhaaldelijk geen gehoor wordt gegeven aan rechterlijke uitspraken en de omgangsregeling gefrustreerd blijft worden.

Rechtshulp

Er zijn dus verschillende mogelijkheden indien uw ex-partner de omgangsregeling niet nakomt. De bovenstaande middelen zijn niet altijd doeltreffend.  Mr. Maton wil u graag bijstaan en adviseren wat in uw geval de beste weg is om te bewandelen. Door de (zeer) beperkte vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand op basis van een toevoeging verleent mr. Maton voor omgangsregelingen enkel op betalende basis rechtshulp.

Mr. Maton verleent vooral rechtshulp in de regio Den Bosch, Boxtel, Eindhoven, Nijmegen, Oss, Tilburg, Uden, Veghel, Waalwijk.  Komt u buiten Brabant dat staan wij u ook graag bij.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ‘s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of