Beroep tussentijdse beëindiging

Bent u reeds toegelaten tot de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) maar heeft de rechtbank besloten deze tussentijds te beëindigen zonder toekenning van een schone lei ?

Bijvoorbeeld omdat u nieuwe schulden heeft laten ontstaan of omdat u de door de Wsnp-bewindvoerder opgelegde regels (informatieverplichting, afdrachtverplichting en sollicitatieverplichting) niet heeft nageleefd ?

In eerste instantie kan de advocaat verweer voeren bij de rechtbank. De bewindvoerder heeft in de rapportage aan de rechter-commissaris aangegeven dat u zich niet gehouden heeft aan de verplichtingen.  De advocaat kan hierop verweer voeren door bewijsstukken te overleggen en u bijstaan tijdens de zitting.  Mocht toch uw Wsnp tussentijds beëindigd worden dan kan de advocaat in hoger beroep gaan.

Namens u kan de advocaat dan een beroepschrift indienen bij het gerechtshof (dit is een hogere rechtbank). Let op dat de beroepstermijn slechts 8 dagen is. De advocaat kan voor u nog bewijsstukken aan de rechtbank toezenden en staat u bij tijdens de zitting.

Het is dan ook belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt zodat de advocaat op tijd het beroepschrift kan indienen.

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage van € 148,-. In Wsnp-zaken wordt geen griffierecht geheven.

Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand (dit is wel inkomensafhankelijk) voor de advocaatkosten (dat wil zeggen de eigen bijdrage van de toevoeging). U dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen bij de gemeente waarin u woonachtig bent.

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

www.advocatendenbosch.nl

www.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of