Inspanningsverplichting

archief.JPGBij Maton Advocaten Den Bosch werken advocaten die gespecialiseerd zijn in WSNP-zaken.

WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en valt onder de faillissementswet.

Bent u uiteindelijk toegelaten tot de WSNP / schuldsanering dan krijgt u te maken met diverse verplichtingen. Een daarvan is de inspanningsverplichting om zoveel mogelijk baten (inkomsten) te genereren voor de schuldeisers.

De inspanningsverplichting houdt in dat u tenminste 36 uur per week moet werken. Heeft u (nog) geen werk dan heeft u een sollicitatieverplichting van minimaal 4 sollicitaties per 4 weken.  De inspanningsverplichting wordt door de rechtbank en het gerechtshof beoordeeld over tenminste het afgelopen halfjaar en vaak over het afgelopen jaar. Even solliciteren net voor de zitting bij de rechtbank of het gerechtshof is dus volstrekt onvoldoende.

De bewijzen van uw sollicitaties dient u gevraagd en ongevraagd toe te zenden aan uw WSNP-bewindvoerder. Maak daarvan altijd kopieën en stuur ze bij voorkeur per email aan uw WSNP-bewindvoerder. Dan heeft u altijd bewijs dat u ze heeft toegestuurd.

Is de WSNP-bewindvoerder van mening dat u zich niet houdt aan de inspanningsverplichting dan kan de WSNP-bewindvoerder aan de rechtbank een verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van uw WSNP / schuldsanering. Ook is het mogelijk dat verzocht wordt om de WSNP met 2 jaren te verlengen.

Er wordt dan een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een advocaat.

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,- (als u verwijzing heeft van het juridisch loket). In WSNP zaken wordt geen griffierecht meer geheven.

Voor de advocaatkosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen (dit is wel inkomensafhankelijk) in de gemeente waar u woont.  U dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ’s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of