Informatieverplichting

archief.JPGMr. Maton is gespecialiseerd in WSNP-zaken.

WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en valt onder de faillissementswet.

Bent u uiteindelijk toegelaten tot de WSNP / schuldsanering dan krijgt u te maken met diverse verplichtingen. Een daarvan is de informatieverplichting.

De in het kader van de WSNP door de rechtbank toegewezen bewindvoerder dient door u gevraagd en ongevraagd van alle relevante informatie voorzien te worden. Dit betekent dat u de WSNP-bewindvoerder moet informeren over voorgenomen verhuizingen, ander werk, wijzigingen in uw woonsituatie enz.

Is de WSNP-bewindvoerder van mening dat u zich niet houdt aan informatieverplichting dan kan de WSNP-bewindvoerder aan de rechtbank een verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van uw WSNP / schuldsanering. Ook is het mogelijk dat verzocht wordt om de WSNP met 2 jaren te verlengen.

Er wordt dan een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een advocaat.

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,- (als u verwijzing heeft van het juridisch loket). In WSNP zaken wordt geen griffierecht meer geheven.

Voor de advocaatkosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen (dit is wel inkomensafhankelijk) in de gemeente waar u woont. U dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ’s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of