Afdrachtverplichting

archief.JPGAdvocaat mr. Maton is gespecialiseerd in Wsnp-zaken.

Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen en valt onder de faillissementswet.

Bent u uiteindelijk toegelaten tot de Wsnp / schuldsanering dan krijgt u te maken met diverse verplichtingen. Een daarvan is de afdrachtverplichting.

De in het kader van de Wsnp door de rechtbank toegewezen Wsnp-bewindvoerder berekent (maandelijks bij wijzigingen) aan de hand uw inkomen het zogenaamde vrij te laten bedrag. Dit is het bedrag dat u vrij mag besteden. Het verschil tussen uw inkomen en het vrij te laten bedrag dient u af te dragen aan de boedel. Alle bedragen die aan de boedel worden afgedragen worden op het einde van de Wsnp / schuldsanering verdeeld over de schuldeisers.

Is de Wsnp-bewindvoerder van mening dat u zich niet houdt aan afdrachtverplichting dan kan de Wsnp-bewindvoerder aan de rechtbank een verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van uw Wsnp / schuldsanering. Ook is het mogelijk dat verzocht wordt om de Wsnp met maximaal 2 jaren te verlengen.

Er wordt dan een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een advocaat.

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 148,- (als u verwijzing heeft van het juridisch loket). In Wsnp zaken wordt geen griffierecht meer geheven.

Voor de advocaatkosten (dat wil zeggen voor de eigen bijdrage ad € 148,- van de toevoeging) kunt u bijzondere bijstand aanvragen in de gemeente waar u woont.  U (of uw beschermingsbewindvoerder) dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen. De toekenning van de bijzondere bijstand is wel afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of