De strafbeschikking

De strafbeschikking is een betrekkelijk nieuwe manier om eenvoudige strafzaken, zoals te hard rijden, af te wikkelen zonder tussenkomst van de strafrechter.

Het Openbaar Ministerie heeft de bevoegdheid om zelf straffen op te leggen bij overtredingen en misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat. Het Openbaar Ministerie is dan de vervolgende, rechtsprekende en executerende instantie in één.
Juist nu er geen rechter aan te pas komt, is het van belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat zodat uw rechten worden gewaarborgd.

Strafbeschikking Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie maakt steeds vaker gebruik van de mogelijkheid zelf strafzaken af te doen door het uitvaardigen van een strafbeschikking. Het Openbaar Ministerie besluit dan niet de zaak voor te leggen aan de strafrechter, maar doet zelf een voorstel om de zaak af te wikkelen door middel van een strafbeschikking.

In de praktijk zult u na verloop van tijd per post een brief ontvangen van de Officier van Justitie met daarin een uitnodiging om te verschijnen op een zogenaamde OM-zitting (OM staat voor Openbaar Ministerie). Tijdens deze zitting kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. De Officier van Justitie zal op de betreffende dag een strafvoorstel doen. Als u het eens bent met het strafvoorstel tekent u een formulier waarna u van de Officier van Justitie de strafbeschikking ontvangt. Meestal heeft u nog twee weken bedenktijd. Deze strafbeschikking heeft dezelfde status als een vonnis, wat betekent dat u zich strikt aan het vonnis dient te houden

!!! Belangrijk: 

Indien u akkoord gaat met de strafbeschikking dan wordt dit vermeld op uw strafblad (justitiële documentatie) wat consequenties kan hebben voor het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) en daarmee voor het volgen en voltooien van uw opleiding, stage en het vinden en behouden van een baan.  

Bent u het niet eens met strafbeschikking

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de strafbeschikking. In dit geval krijgt u geen strafbeschikking. Het Openbaar Ministerie zal uw zaak alsnog aan de strafrechter voorleggen en de rechter vragen u te veroordelen tot de straf die eerder aan u is voorgesteld of tot een hogere straf.  Wij kunnen u dan bijstaan tijdens deze zitting en verweer voeren (pleidooi houden).

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ′s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of