De strafbeschikking

Een nieuwe manier om eenvoudige strafzaken, zoals te hard rijden, af te wikkelen zonder tussenkomst van de strafrechter

 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de bevoegdheid om zelf straffen op te leggen bij overtredingen en misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat. Het Openbaar Ministerie is dan de vervolgende, rechtsprekende en executerende instantie in één.
Nu er  geen rechter aan te pas komt, is het van belang dat u zich laat bijstaan door een ervaren advocaat zodat uw rechten worden gewaarborgd.

Het Openbaar Ministerie maakt steeds vaker gebruik van de mogelijkheid zelf strafzaken af te doen door het uitvaardigen van een strafbeschikking. Het Openbaar Ministerie besluit dan niet de zaak voor te leggen aan de strafrechter, maar doet zelf een voorstel om de zaak af te wikkelen door middel van een strafbeschikking.

In de praktijk zult u na verloop van tijd per post een brief ontvangen van de Officier van Justitie met daarin een uitnodiging om te verschijnen op een  OM-zitting ( Openbaar Ministerie). Tijdens deze zitting kan een advocaat uw bijstaan. De Officier van Justitie zal op deze dag een strafvoorstel doen. Als u het eens bent met het strafvoorstel tekent u een formulier waarna u van de Officier van Justitie de strafbeschikking ontvangt. Meestal heeft u nog twee weken bedenktijd. Deze strafbeschikking heeft dezelfde status als een vonnis, wat betekent dat u zich strikt aan de strafbeschikking dient te houden.

!!! BELANGRIJK

Indien u akkoord gaat met de strafbeschikking dan wordt dit vermeld op uw strafblad (justitiële documentatie) wat consequenties kan hebben voor het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) en daarmee voor het volgen en voltooien van uw opleiding, stage en het vinden en behouden van een baan.  

U bent het niet eens met de strafbeschikking die u heeft gekregen en dan kunt u in verzet gaan bij de officier van justitie.

Ga op tijd in verzet:

  • U moet binnen 14 dagen nadat u op de hoogte bent van de strafbeschikking in verzet gaan.  Dit kunt u zelf doen of de advocaat mr. Maton kan dit voor u doen.
  • Als de strafbeschikking binnen vier maanden na de overtreding opgelegd is en de geldboete niet hoger is dan €340,-, dan kunt u verzet indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van toezending. Na deze zes weken, is in verzet gaan niet meer mogelijk. Ook in dit geval moet u binnen 14 dagen nadat u op de hoogte bent van de strafbeschikking in verzet gaan.

In verzet gaan kan op twee manieren:    Alleen u of uw advocaat kunnen schriftelijk in verzet gaan

1. Stuur een brief (het verzetschrift) naar het parket dat op de strafbeschikking staat. Vermeld in de brief uw naam, het parketnummer of CJIB-nummer, de dagtekening van de strafbeschikking en de instantie die de strafbeschikking heeft opgelegd. Of voeg een kopie van de strafbeschikking toe. Ook moet u opschrijven waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking.

2. In persoon in verzet gaan.  Hiervoor kunt u terecht bij de balie van het dichtstbijzijnde parket. Ook hier geldt dat u een brief (verzetschrift) nodig heeft met daarin uw naam, het parketnummer of CJIB-nummer, de dagtekening van de strafbeschikking en de instantie die de strafbeschikking heeft opgelegd. Of voeg een kopie van de strafbeschikking toe. Daarnaast moet u opschrijven waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Uiteraard kan de advocaat mr. Maton dit voor u doen.

Na ontvangst van uw verzet kan de officier van justitie uw strafbeschikking intrekken of wijzigen. Indien de officier de strafbeschikking niet intrekt of wijzigt zal de zaak worden voorgelegd aan de rechter. 

  • U ontvangt dan een oproep voor de behandeling door de rechter. De rechter zal de zaak opnieuw beoordelen. De officier van justitie kan op de zitting in zijn eis afwijken van de eerder aan u opgelegde sanctie.  De advocaat kan u hierin bijstaan ter zitting.
  • Trekt de officier van justitie de strafbeschikking in (seponeren)  dan is de strafvervolging daarmee beëindigd.
  • Wijzigt de officier van justitie de strafbeschikking? U krijgt dan een aangepaste strafbeschikking. Als u hiermee akkoord gaat kunt u deze aangepaste strafbeschikking betalen. Bent u het niet eens met deze nieuwe strafbeschikking? Dan betaalt u niet. Uw verzet blijft van kracht. De officier van justitie zal uw zaak dan voorleggen aan de rechter.

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of