Verkeersongeval

U bent betrokken bij een verkeersongeval, veroorzaakt door bijvoorbeeld te hard rijden, drugs en /of alcholgebruik en uw rijbewijs is ingenomen. Dit kan grote gevolgen hebben voor u privé en  voor uw werk of onderneming.

U loopt nu het risico om te worden gedagvaard door de Officier van Justitie om terecht te staan bij de rechtbank. Dit kan zijn bij de politierechter of bij de meervoudige strafkamer. Dit hangt af van de ernst van uw zaak.  De Officier van Justitie kan behoorlijke straffen eisen, waaronder een onvoorwaardelijke rijontzegging en soms zelfs een gevangenisstraf.

Het is daarom erg belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact met een advocaat opneemt, zodat u in een vroeg stadium wordt bijgestaan om uw strategie te bepalen.

Officier van Justitie

De Officier van Justitie kan besluiten om het rijbewijs voorlopig in te houden tot aan de zitting bij de rechtbank. Dit is ten nadele van u en daarom zullen wij proberen om de Officier van Justitie te overtuigen u het rijbewijs voortijdig terug te geven. Hierbij is het erg belangrijk dat u uw persoonlijke achtergrond en belangen naar voren brengt, want de wet vereist een individuele beoordeling. Verder wordt er gekeken naar de snelheidsmeting en of er tijdens de aanhouding, door de politie, eventuele ‘vormfouten’ zijn gemaakt.

Klaagschrift indienen bij de rechtbank

Als de Officier van Justitie niet kan worden overtuigd, dan kan de advocaat, mr. Maton,  een klaagschrift indienen bij de rechtbank met het verzoek om de teruggave van uw rijbewijs te gelasten. Tijdens de behandeling van uw zaak bij de raadkamer van de rechtbank, is de advocaat aanwezig en zal hij uw belangen vertegenwoordigen.  De ervaring leert dat de rechter waarde hecht aan de door cliënten naar voren gebrachte persoonlijke achtergrond en belangen. Dit houdt in dat de rechter vaak overgaat tot teruggave van het rijbewijs in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Strafzaak

De Officier van Justitie moet ervoor zorgen dat de zaak binnen zes maanden na de dag van de invordering van uw rijbewijs op zitting wordt behandeld. U ontvangt een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechter of meervoudige strafkamer (3 rechters). Lukt dit de Officier van Justitie niet, dan heeft u recht op teruggave van uw rijbewijs. De advocaat bespreekt met u de zaak voorafgaand aan de zitting en bepaalt samen met u een strategie. Eventueel kunnen er getuigen opgeroepen worden voor de zitting als dit in uw belang is. Ook zal de advocaat uw zaak ter zitting bepleiten en daarvoor een pleitnota opstellen.

Benadeelde partij

Het slachtoffer van het ongeval kan bij de rechtbank een vordering indienen voor materiële en psychische schade. Uw advocaat beoordeelt of de vordering terecht is en neemt het verweer mee in de pleitnota voor de zitting.

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of