Met drank op gereden ? Rijbewijs ingevorderd?

Maton Advocatuur doet er alles aan om uw rijbewijs terug te krijgen!

Afbeeldingsresultaat voor rijbewijs

De politie kan op grond van de Wegenverkeerswet een rijbewijs invorderen als er alcohol is genuttigd. Dit gebeurt bij een alcoholgehalte van 570 ug/l en bij een beginnend bestuurder is dat 350 ug/l. Het ingevorderde rijbewijs wordt door de politie naar de Officier van Justitie verzonden. Vervolgens moet de Officier van Justitie binnen tien dagen beslissen wat er met het rijbewijs gaat gebeuren.

Officier van Justitie

De Officier van Justitie kan besluiten om het rijbewijs voorlopig in te houden tot aan de zitting, waar u moet voorkomen bij de politierechter. Het beleid dat de Officier van Justitie hierbij hanteert is in juni 2011 zwaar aangescherpt, waardoor de meeste rijbewijzen niet meteen worden teruggegeven. Dit is ten nadele van u en daarom zullen wij proberen om de Officier van Justitie te overtuigen u het rijbewijs voortijdig terug te geven. Hierbij is het erg belangrijk dat u uw persoonlijke achtergrond en belangen naar voren brengt, want de wet vereist een individuele beoordeling. Verder wordt er gekeken naar de blaastest en of er tijdens de aanhouding, door de politie, eventuele ‘vormfouten’ zijn gemaakt.

Klaagschrift bij de rechtbank

Als de Officier van Justitie niet kan worden overtuigd, dan kan de advocaat voor u overgaan tot het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank met het verzoek de teruggave van het rijbewijs te gelasten. Tijdens de behandeling van uw zaak in de raadkamer van de rechtbank, zal advocaat mr. Maton u bijstaan. De ervaring leert dat de rechter waarde hecht aan de door cliënt naar voren gebrachte persoonlijke achtergrond en belangen. Dit houdt in dat de rechter vaak overgaat tot teruggave van het rijbewijs in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Strafzaak

De Officier van Justitie moet ervoor zorgen dat de zaak binnen zes maanden na de dag van de invordering van uw rijbewijs op zitting wordt behandeld. U ontvangt een dagvaarding  om voor de politierechter te verschijnen. Lukt de Officier van Justitie niet om uw strafzaak tijdig op zitting te zetten, dan heeft u recht op teruggave van uw rijbewijs. De advocaat zal uw strafzaak van te voren uitgebreid met u bespreken en een pleidooi voeren tijdens de zitting.

Maton Advocatuur & Mediaton is gevestigd in het centrum van Den Bosch en staat cliënten in het gehele land bij.

www.advocatendenbosch.nl

www.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

www.advocaatnoordbrabant.nl

www.advocaatdenbosch.nu

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of