Bedrijfsruimte

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in huurrecht bedrijfsruimte in de regio Den Bosch?

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijke recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

De huur van bedrijfsruimte betreft de huur van een pand waar diensten of goederen worden geleverd. De huurovereenkomst van bedrijfsruimte wordt aangegaan voor vijf jaar, met een mogelijkheid van verlenging voor nog vijf jaar. Wanneer de overeenkomst na deze verlenging niet is opgezegd wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd, tenzij bepaalde tijd is afgesproken. In de eerste tien jaar is er een vergaande huurbescherming, waarbij de verhuurder de huurovereenkomst slechts kan opzeggen op twee gronden:

  • Slechte bedrijfsvoering door de huurder.
  • De verhuurder of zijn naaste familielid/leden heeft of hebben het verhuurde dringend nodig.

Vervolgens ontstaat er een schadevergoedingsplicht ten opzichte van de huurder (en eventuele onderhuurder). Deze vordering verjaart na vijf jaar na het einde van de huurovereenkomst.

Na tien jaar wordt de huurbescherming van de huurder minder en zijn er meer opzeggingsgronden voor opzegging door de verhuurder.

Ons kantoor Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch kan u zowel als huurder, maar ook als verhuurder (als particulier en als ondernemer uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)) bijstaan.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ’s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of