Een faillissementsaanvraag (ook wel faillissementsrekest genoemd) kan een drukmiddel van een crediteur zijn om een betaling af te dwingen. Er kan dus sprake zijn van oneigenlijke drukuitoefening of miscommunicatie. Enige tijd geleden is een mooie uitspraak behaald bij het Gerechtshof te Den Bosch zijnde: Faillissement vernietigd in hoger beroep. Vordering aanvrager en pluraliteit van schuldeisers niet summierlijk aannemelijk, geen toestand te hebben opgehouden te betalen. Faillissement ten onrechte aangevraagd. Kostenveroordeling voor aanvrager faillissement (zie tab uitspraken faillisementen). De gehele uitspraak is te vinden onder de tab Uitspraken. Faillissementsverzoek (faillissementsrekest) Nadat een verzoek is ingediend stelt de rechtbank een datum vast waarop het faillissementsverzoek (faillissementsrekest) zal worden behandeld. Indien de schuldenaar niet verschijnt, dan zal de rechtbank zonder nader onderzoek overgaan tot het uitspreken van het faillissement, met benoeming van een rechter-commissaris en een curator. Voorwaarde voor een faillietverklaring is dat  de schuldenaar in een toestand verkeert waarin hij opgehouden is te betalen. De schuldenaar moet meerdere schuldeisers, waaronder de aanvrager van het faillissement, onbetaald laten. De aanvrager van het faillissement zal dus minstens één zogeheten steunvordering moeten aandragen Verzet en hoger beroep De wet kent de mogelijkheid van verzet en hoger beroep  Ook indien de schuldenaar vorderingen in het verleden onbetaald heeft gelaten, behoort verzet of hoger beroep tot de mogelijkheden. Zowel het verzet als het hoger beroep dienen door een advocaat aanhangig worden gemaakt door tijdige indiening van een verzoekschrift. Hoger beroep Indien de schuldenaar op de faillissementszitting is verschenen, kan hij gedurende 8 dagen na de uitspraak van het faillissement hoger beroep tegen het vonnis aantekenen bij het gerechtshof. Verzet Indien de schuldenaar niet is verschenen kan hij gedurende 14 dagen in verzet bij de rechtbank. Om een geslaagd verzet of hoger beroep procedure te voeren is het van cruciaal belang om snel te handelen. Wilt u een faillissement aanvragen omdat uw vordering niet wordt betaald of wilt u bijgestaan worden omdat een crediteur een faillissementsaanvraag (faillissementsrekest) heeft ingediend bij de rechtbank, dan kan één van onze advocaten u hierin adviseren en procedureel bijstaan. Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ’s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14
Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of