Een alcoholslot gekregen ? CBR?

Per 1 december 2011 is het alcoholslot ingevoerd. Een alcoholslot is een startonderbreker in de auto waarin u eerst moet blazen voordat de auto start. Echter, de auto zal niet starten als er een alcoholpromillage boven de 0,2% (88 ug/l) wordt geconstateerd. Ook tijdens het autorijden moet er af en toe geblazen worden, dit ter voorkoming van fraude. Het alcoholslot blijft twee jaar in de auto.

U krijgt direct een alcoholslot als u tussen de 1,3%-1,8% (570-785 ug/l) hebt geblazen. Bij een beginnend bestuurder is dit vanaf 1,0% (435 ug/l). Verder krijgt u ook een alcoholslot als u eerder onder invloed hebt gereden vanaf het alcoholpromillage 0.5% (220 ug/l).

Begeleidingsprogramma

Naast het alcoholslot moet u ook een verplicht begeleidingsprogramma volgen. Dit begeleidingsprogramma bestaat uit een aantal groepsessies. Deze groepsessies gaan over het gebruik van alcohol in het verkeer. Tevens wordt advies gegeven over het aanpakken van eventuele drankproblemen.

De kosten voor de oplegging en uitvoering van het alcoholslot bedragen ongeveer € 1.000,–, te betalen aan het CBR. Tevens dienen er kosten te worden voldaan voor de lease van het alcoholslot en voor het uitlezen ervan. De totale kosten zullen ongeveer € 4.000,– zijn. Deze kosten komen voor uw eigen rekening.

Indien u niet meewerkt aan dit programma, heeft dit ernstige gevolgen voor u.

Indien u na twee jaar nog steeds met te veel alcohol op in de auto rijdt, wordt het alcoholslot verlengd met een half jaar. Indien u fraudeert wordt u uit het programma gezet en wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Dan kunt u pas na vijf jaar weer in aanmerking komen voor een rijbewijs.

Bezwaarschrift indienen tegen het alcoholslot bij het CBR

Het is mogelijk om tegen het alcoholslot bezwaar aan te tekenen. Dit moet wel binnen zes weken gebeuren. Houdt u er rekening mee dat u in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk contact opneemt. Maton advocaten kent deze procedure als geen ander en weet precies welke eisen het CBR aan bestuurders stelt. Wij zullen het dossier bij het CBR opvragen en zorgvuldig controleren of er geen fouten gemaakt zijn in uw zaak.

 

PROBLEMEN MET HET CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

Nadat uw rijbewijs is ingevorderd, kunt u naast de strafrechtelijke reactie van het Openbaar Ministerie ook een brief ontvangen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR kan u verplichten om een cursus te volgen of om mee te werken aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid of rijvaardigheid. Het CBR kan ook uw rijbewijs voor onbepaalde tijd ongeldig verklaren.

CBR procedure

De CBR procedure staat volledig los van een eventuele strafzaak. Het CBR is namelijk een bestuursrechtelijke instantie. Een rijbewijs is eigenlijk een vergunning om te mogen rijden.

Het CBR gaat nu beoordelen of u nog aan de voorwaarden van deze vergunning voldoet en zal geen rekening houden met uw persoonlijke achtergrond of belangen.

Het CBR kan besluiten om u een cursus op te leggen of een onderzoek gelasten.

Er zijn drie verschillende cursussen:

– Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA)
– Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA)
– Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG)

Er zijn drie verschillende onderzoeken die het CBR u kan verplichten:

– Onderzoek alcohol/drugs
– Onderzoek medisch
– Onderzoek rijvaardigheid

Bezwaarschrift indienen bij het CBR

Tegen een besluit van het CBR kunt u bezwaar maken binnen zes weken na dat het besluit is genomen.

De faxnummers van het CBR van de afdelling Bezwaar zijn 088-227 61 97 en 088-227 61 98.

Spoedprocedure
Is er een spoedeisend belang dan kan er een voorlopige voorziening ingediend worden bij de rechtbank. De rechtbank zal dan op korte termijn een uitspraak doen.

Beroep en hoger beroep
Wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard dan kan een advocaat een beroepschrift indienen bij de rechtbank (bestuursrechter) en als dit wederom ongegrond wordt verklaard hoger beroep indienen bij de Raad van State.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ′s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of