Omgevingsvergunning Wabo

Het bestuursrecht gaat over de verhouding tussen de overheid enerzijds en de individuele burgers en bedrijven anderzijds.

De advocaat bestuursrecht beseft dat besluiten van bestuursorganen van grote invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld de woonomgeving of bedrijfsresultaten.

Omgevingsvergunning / Wabo

Wabo staat voor Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Met de omgevingsvergunning is de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen simpeler geworden.

Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: de omgevingsvergunning.

Voorbeelden van gevallen waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd of een melding moet worden gedaan zijn:

 • een verbouwing
 • een combinatie van activiteiten zoals het slopen, in afwijking van een bestemmingsplan of het bouwen van een serre
 • het oprichten van een bedrijf
 • het aanpassen van een monument
 • het kappen van een boom
 • het maken van een uitweg (uitrit)
 • het brandveilig gebruik
 • het plaatsen van handelsreclame
 • het aanleggen van een alarminstallatie
 • het plaatsen van straatmeubilair
 • het plaatsen van een dakkapel
 • het plaatsen van een zonwering of zonnepaneel.

Mr. Maton is gespecialiseerd op het gebied van bestuursrechtelijke vraagstukken. De werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

 • het indienen van een zienswijze bij de gemeente
 • het opstellen van bezwaarschriften bij gemeente
 • het opstellen van een beroepschriften bij de rechtbank
 • het opstellen van een hoger beroepschrift bij de Raad van State
 • het aanvragen van een voorlopige voorziening (spoedprocedure of kort geding).

Wij zijn voornamelijk werkzaam in de regio Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Oss, Tilburg, Uden, Veghel, Waalwijk en Wijk en Aalburg. Komt u buiten Brabant dan helpen wij u natuurlijk ook graag.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ’s-Hertogenbosch, tel. 073 – 610 06 14

Bel mij terug!

  Bel 073-610 06 14 of