Afbeeldingsresultaat voor gouden handdrukArbeidsrecht: transitievergoeding

Een transitievergoeding (vroeger wel bekend als ontslagvergoeding) is in het Nederlands recht een financiële compensatie die de werkgever betaalt aan de werknemer bij ontslag.

De transitievergoeding heeft tot doel de werknemer te compenseren voor ontslag en de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding is in de regel verschuldigd bij ontslag of het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op initiatief van de werkgever.

Wijzigingen per 1 januari 2020

Invoering Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) vanaf 1 januari 2020

Tijdelijke regelingen in 2019

  1. transitievergoeding voor de oudere werknemer
  2. lagere transitievergoeding bij een kleine werkgever

Voor de werknemer die 50 jaar of ouder is én 10 jaar of langer in dienst is geldt dat voor de dienstjaren na het bereiken van de 50 jarige leeftijd de opbouw van de transitievergoeding 1 maandsalaris per dienstjaar is.

Tijdelijke regeling transitievergoeding oudere werknemer

De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.  Vanaf dit jaar geldt voor de oudere werknemer dus ook gewoon een opbouw van 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

Tijdelijke regeling lagere transitievergoeding kleine werkgever

Deze regeling geldt dus alleen voor de kleine werkgever (< 25 werknemers). Deze krijgt bij beëindiging van het dienstverband vanwege slechte financiële situatie ‘korting’ op de transitievergoeding. Dit houdt in dat alleen de dienstjaren vanaf 1 mei 2013 meetellen bij de berekening van de transitievergoeding. Wel gelden er allerlei regels om te bepalen of voldaan wordt een de ‘slechte financiële situatie’.

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Overgangsrecht

wanneer geldt welke berekeningswijze van de transitievergoeding?

Indienen ontbindingsverzoek kantonrechter of ontslagaanvraag UWV

Het overgangsrecht is vrij duidelijk: voor alle ontbindingsverzoeken die zijn ingediend vóór 1 januari 2020 geldt de huidige berekeningswijze. Dit geldt ook voor de ontslagaanvragen bij het UWV. Dien je pas het verzoek na 1 januari 2020 in, dan gelden de nieuwe rekenregels.

Tijdelijke contracten

De nieuwe rekenregels gelden ook voor tijdelijke contracten die eindigen op of na 1 januari 2020. Heb je bijvoorbeeld een tijdelijk contract gesloten van 1 september 2019 tot 1 februari 2020, dan moet over de looptijd van het gehele contract de transitievergoeding berekend worden.

Vaststellingsovereenkomst

Er geldt geen overgangsrecht voor de vaststellingsovereenkomst. De transitievergoeding is namelijk niet verplicht bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst kun je nu al wel rekening houden met de wijzigingen. Zeker voor de oudere werknemer heeft de nieuwe berekeningswijze negatieve gevolgen.

Langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Wanneer het gaat om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer en een einddatum van het contract in 2020, dan hanteert het UWV voor de berekening van de compensatie van de transitievergoeding de nieuwe berekeningswijze. Oók als je in 2019 een ontslagaanvraag bij het UWV hebt ingediend of als je in 2019 een beëindigingsovereenkomst hebt gesloten.

Vragen?

Wilt u een beoordeling van de aangeboden transitievergoeding of wilt u als werkgever een transitievergoeding vaststellen? Neem dan contact op of laat een bericht achter via de website en er wordt zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen.

Het advocatenkantoor is gevestigd in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Mr. Maton doet arbeidszaken in het gehele land.

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of