Ontslagvergunning UWV

Hoe verloopt een ontslagprocedure via het UWV Werkbedrijf?

Zowel werkgever als werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Het verschil is dat alleen de werkgever een ontslagvergunning dient aan te vragen bij het UWV.  Een werknemer hoeft dus voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst geen ontslagvergunning te halen bij het UWV.

Als een werkgever op grond van bedrijfseconomische reden of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid  hiervoor een ontslagaanvraag wil indienen moet de werkgever dit via bij  UWV Werkbedrijf doen.

Schriftelijke procedure
De ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf begint met een schriftelijke ontslagaanvraag. In deze aanvraag verzoekt de werkgever het UWV Werkbedrijf om toestemming om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen. De werkgever is verplicht om bij deze ontslagaanvraag gebruik te maken van een drietal modelformulieren van het UWV Werkbedrijf.

De gehele procedure neemt ongeveer vier weken in beslag vanaf het moment dat de ontslagaanvraag van de werkgever door het UWV Werkbedrijf compleet gevonden wordt.

De ontslagaanvraag moet in de vorm van drie formulieren worden ingediend  binnen de regio waar de werknemer zijn werkzaamheden verricht (heeft).

formulier A. In dit formulier moeten de bedrijfsgegevens van de werkgever worden ingevuld.
formulier B. Dit formulier heeft betrekking op de gegevens van de werknemer. Ook wordt in dit formulier gevraagd naar het eventuele bestaan van een opzegverbod.
formulier C. In dit derde en meest uitgebreide formulier moet de werkgever een toelichting geven op de bedrijfseconomische reden. Ook wordt in dit formulier gevraagd naar de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.
De bedrijfseconomische reden moet onderbouwd worden met een aantal documenten. Vaak gaat het daarbij om de jaarrekeningen van de afgelopen twee boekjaren en een prognose voor de komende 26 weken.

Werknemer krijgt twee weken om te reageren op ontslagaanvraag
Na ontvangst van de ontslagaanvraag zal het UWV Werkbedrijf eerst controleren of de aanvraag compleet is. Soms wil het UWV Werkbedrijf nog aanvullende stukken ontvangen of zijn er nog vragen. De werkgever krijgt dan acht dagen de tijd om de gevraagde informatie alsnog aan te leveren. De complete ontslagaanvraag inclusief alle bijlagen wordt vervolgens door het UWV Werkbedrijf aan de werknemer gestuurd met het verzoek om binnen twee weken schriftelijk te reageren. De werknemer kan dit doen in de vorm van een brief, maar het is verstandig om hierbij hulp voor in te schakelen van een arbeidsdeskundige.

Tweede of derde ronde
Als de reactie van de werknemer ontvangen is, bepaalt het UWV  of er nog een tweede (en heel soms een derde) ronde moet plaatsvinden. In dat geval krijgen de werkgever en de werknemer beiden nogmaals de gelegenheid om schriftelijk op elkaars standpunten te reageren. De reactietermijn in een eventuele tweede ronde bedraagt zeven dagen. Een tweede (en in zeer uitzonderlijke gevallen derde) ronde zal in het algemeen plaatsvinden bij complexe zaken en zaken waarbij de werknemer uitvoerig verweer voert.

Het UWV kan na deze ronde(n) besluiten om de ontslagadviescommissie (aoc) om advies te vragen. Dit zal alleen in uitzonderlijke situaties gebeuren. Deze ontslagadviescommissie bestaat uit een werkgeversvertegenwoordiger en een werknemersvertegenwoordiger. De ontslagadviescommissie brengt vervolgens intern een advies uit aan het UWV Werkbedrijf en adviseert het UWV Werkbedrijf om de gevraagde ontslagtoestemming te verlenen of juist af te wijzen. Hoewel het UWV Werkbedrijf het advies van deze commissie vrijwel altijd opvolgt, mag het UWV Werkbedrijf uiteindelijk zelfstandig beslissen of werkgever wel of geen ontslagtoestemming krijgt.

UWV controleert of er sprake is van een opzegverbod
In sommige gevallen is er sprake van een opzegverbod. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zieke of zwangere werknemer. In dat geval kan de werkgever de arbeidsovereenkomst (vrijwel altijd) niet opzeggen. Het UWV Werkbedrijf controleert aan de hand van formulier B of er sprake is van een opzegverbod. Als dit het geval is, wordt de ontslagaanvraag afgewezen.

De beslissing van het UWV Werkbedrijf: ontslagtoestemming of niet?
De beslissing van het UWV  wordt schriftelijk en gelijktijdig aan de werknemer en de werkgever gezonden. In deze beslissing staat vermeld of de werkgever wel of geen ontslagtoestemming krijgt en waarom. Als de werkgever toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, dan spreekt men ook wel van een ontslagvergunning. Deze ontslagtoestemming, of ontslagvergunning, heeft een geldigheidsduur van vier weken.

Dat wil zeggen dat de werkgever binnen vier weken na afgifte van de beslissing van het UWV  de arbeidsovereenkomst met de werknemer moet opzeggen. De proceduretijd mag hierbij op de opzegtermijn in mindering worden gebracht. Pas aan het einde van deze opzegtermijn eindigt het dienstverband en is de werknemer definitief ontslagen. Als het UWV  aan de werkgever geen toestemming geeft om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, zal de arbeidsovereenkomst in principe normaal blijven bestaan.

Advocaat mr. Maton kan zowel werknemers als werkgevers uit het Midden- en KleinBedrijf (MKB) bijstaan.

Het advocatenkantoor Maton Advocatuur & Mediation verleent rechtshulp in onder andere de navolgende plaatsen: Ammerzoden, Arnhem, Berlicum, Best, Den Bosch, Boxtel, Breda, Eindhoven, Hedel, HeusdenOss, Rosmalen, Tilburg, UdenVeghel, Vlijmen, Vught, Waalwijk en Wijk en Aalburg.  Komt u buiten Brabant, bijvoorbeeld Nijmegen of Utrecht, dan verzoeken wij u toch om contact met ons op te nemen.
Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of