Zwangerschap en Ontslag

Een zwangere werkneemster heeft extra ontslagbescherming. Om te voorkomen dat een werkgever een werkneemster die zwanger is zou ontslaan, mag de werkgever het dienstverband niet opzeggen (art. 7:670 lid 2 BW):

  • gedurende de zwangerschap
  • gedurende het bevallingsverlof, en
  • gedurende een periode van zes weken na dit bevallingsverlof

Het gaat er daarbij niet om of de werkgever daadwerkelijk wist dat de werkneemster op het moment van opzeggen zwanger was. Als bijvoorbeeld uit een verklaring van een arts naderhand blijkt dat de werkneemster zwanger was op het moment van de opzegging, dan kan de werkneemster deze opzegging vernietigen. Daarvoor is een brief voldoende.

De werkgever mag van de werkneemster die zich beroept op haar zwangerschap een verklaring van een arts of verloskundige verlangen om te kunnen controleren of er daadwerkelijk sprake is van een zwangerschap.

Net als bij het opzegverbod tijdens ziekte, geldt ook bij het opzegverbod tijdens zwangerschap dat er geen sprake is van een algemeen ontslagverbod. De termen ‘opzegverbod’ en ‘ontslagverbod’ worden nogal eens verward.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de zwangere werkneemster is wel mogelijk bij:

  • ontbinding via de kantonrechter
  • ontslag op staande voet
  • faillissement van de werkgever

Verschillende manieren van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de zwangere werkneemster worden hieronder uitgebreider besproken.

a. Opzegging (ontslag van zwangere werkneemster niet mogelijk)

Hiervoor heeft de werkgever een ontslagvergunning nodig die wordt aangevraagd bij het UWV.  In het geval dat deze ontslagvergunning wordt afgegeven kan de werkgever, gezien het bovengenoemde opzegverbod de arbeidsovereenkomst met de zwangere werkneemster niet rechtsgeldig opzeggen.

b. Ontbinding bij de kantonrechter (ontslag van zwangere werkneemster wel mogelijk)

Middels een verzoekschrift kan de werkgever wel de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de zwangere werkneemster verzoeken bij de kantonrechter wegens een verstoorde arbeidsreleatie. Hoewel het opzegverbod tijdens zwangerschap niet meebrengt dat ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst gedurende deze periode onmogelijk is, zal deze omstandigheid wel in het oordeel over de verzochte ontbinding worden meegewogen. Mocht de kantonrechter komen tot een ontbinding dan kan aan de zwangere werkneemster een ontslagvergoeding worden toegekend rekening houdende met de financiële omstandigheden van de werkgever.

c. Ontslag op staande voet (ontslag van zwangere werkneemster wel mogelijk)

Hiervoor is noodzakelijk dat er sprake is van een dringende reden die onverwijld wordt medegedeeld aan de (zwangere) werkneemster welke dus geen verband mag houden met de zwangerschap.

d. Faillissement van de werkgever (ontslag van zwangere werkneemster wel mogelijk)

De door de rechtbank benoemde curator die zich zal bezighouden met de afwikkeling van het faillissement van de werkgever mag de arbeidsovereenkomst met de zwangere werkneemster wel opzeggen.

We houden ervan om uw juridisch probleem snel op te pakken en op te lossen. Van groot belang vinden wij eerlijkheid en transparantie. Wij adviseren u dan ook wat de financiële gevolgen voor u zijn o.a. bij het starten van een procedure of het verweer voeren in een procedure. Vaak is het verstandiger, indien mogelijk, om tot een schikking met partijen te komen om zo de kosten van een dure procedure te voorkomen.

Uiteraard zullen wij voor u tot het uiterste gaan om een goed resultaat te bereiken.

Wij kunnen u bijstaan op basis van een uurtarief of op basis van een toevoeging. Ook kunnen wij in bepaalde gevallen een vaste prijsafspraak met u overeenkomen.

Advocaat mr. Maton verleent rechtshulp in onder ander de navolgende plaatsen: Ammerzoden, Arnhem, Berlicum, Best, Den Bosch, Boxtel, Breda, Eindhoven, Hedel, HeusdenOss, Rosmalen, Tilburg, UdenVeghel, Vlijmen, Vught, Waalwijk en Wijk en Aalburg.  Komt u buiten Brabant, bijvoorbeeld Nijmegen of Utrecht, dan verzoeken wij u toch om contact met ons op te nemen.

Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ′s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of