Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule was officieel geldig tot juni 2015. Daarna is het een transitievergoeding geworden die voor werknemers veel ongunstiger is. Bij de onderhandelingen komt de kantonrechtersformule in de praktijk echter nog wel voor.


Bereken hier direct de hoogte van uw ontslagvergoeding (gouden handdruk).

Eenvoudige kantonrechtersformule

In beginsel komt door de eenvoudige kantonrechtsformule (A x B x C =) de ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk genoemd) tot stand waarbij:

A = het aantal dienstjaren
B = de beloning
C = de correctiefactor

Nieuwe kantonrechtersformule

Bovenstaande eenvoudige kantonrechtersformule is de afgelopen gewijzigd in de nieuwe kantonrechtersformule. Bij deze nieuwe kantonrechtersformule wordt niet meer het aantal dienstjaren maar het aantal gewogen dienstjaren gehanteerd wordt voor de berekening.

A. AANTAL GEWOGEN DIENSTJAREN

Waarbij het aantal dienstjaren

  • onder de 35 ste levensjaar van de werknemer meetellen voor 0,5
  • tussen het 35 ste en 45 ste levensjaar van de werknemer meetellen voor 1
  • tussen het 45 ste en 55 ste levensjaar van de werknemer meetellen voor 1,5
  • en na het 55 ste levensjaar van de werknemer meetellen voor 2

Voornamelijk dus oudere werknemer profiteren van deze nieuwe kantonrechtersformule.

B. BELONING

B is de Beloning per maand. Bij de berekening van het maandsalaris wordt de vaste beloning als uitgangspunt genomen. Hieronder vallen het vaste bruto maandsalaris, de 13e maand, structureel overwerk, vakantiegeld, structurele winstdeling en vaste ploegen toeslag. Zaken die niet onder de vaste beloning vallen zijn: werkgeversdeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering, auto van de zaak, onkostenvergoeding, niet-structurele winstdeling en tantième. Hoe hoger het maandsalaris, hoe hoger de uitkomst van de kantonrechtersformule.

C. CORRECTIEFACTOR

De Correctiefactor is de variabele factor, waarmee de kantonrechter uitdrukt of rekening moet worden gehouden met bijzondere omstandigheden die leiden tot een hogere of lagere uitkomst. De correctiefactor 1 geldt als sprake is van een neutrale ontbinding. Correctiefactor 0,5 of 0 geldt als de kantonrechter de werknemer verwijtbaar stelt aan het ontslag. De ontslagvergoeding halveert of wordt zelfs 0. Als sprake is van verwijtbaarheid of nalatigheid van de werkgever zal de correctiefactor 1,5 of 2 worden. De ontslagvergoeding wordt anderhalf of twee keer zo hoog. Hoe meer een werkgever te verwijten valt hoe hoger de ontslagvergoeding die werkgever moet betalen. De arbeidsmarktpositie van de werknemer wordt ook verwerkt in de correctiefactor. Wanneer de werkgever veel scholing en cursussen heeft aangeboden is de arbeidsmarktpositie sterker; dit geeft recht op een lagere vergoeding. De correctiefactor zal in zo’n geval omlaag bijgesteld worden.

Mr. Maton (vanaf het jaar 2000 beëdigd als advocaat) heeft al zo’n 25 jaar ervaring in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Zowel aan werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) als aan werknemers verleent mr. Maton rechtsbijstand aangaande de onderhandelingen over de hoogte van de ontslagvergoeding (gouden handdruk).

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of