Contract bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst

Het kantoor heeft al 20 jaren ervaring met arbeidsrecht.

De advocaat kan u in arbeidskwesties bijstaan in procedures en u van advies voorzien o.a. over arbeidsovereenkomsten.

Een tijdelijk contract is een normaal arbeidscontract (arbeidsovereenkomst) waarin staat dat het contract op een bepaald moment tot een einde komt. Staat er niets in het contract, dan gaat het om een ‘vast contract’. Per 1 januari 2020 is er een nieuwe wet in werking getreden de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) waar ook nieuwe regelgeving in staat over de tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Regels voor een tijdelijk contract

  • Een tijdelijke contract heeft een einddatum en loopt dus af. Dat gaat automatisch, zonder aankondiging vooraf.
  • Een tijdelijk contract kun je niet tussentijds beëindigen. Dit kan alleen als dit in het contract is opgenomen.
  • Bij het beëindigen van een tijdelijk contract gelden vaste regels voor de opzegtermijn.
  • Bij een contract van 6 maanden en langer moet de werkgever een maand voor het verloopt aangeven of hij het contract wel of niet verlengt.
  • Een contract korter dan 6 maanden kan op de laatste dag nog worden opgezegd.

Van tijdelijk naar vast contract

Heb je meer dan 3 tijdelijke contracten gehad? Of heb je 36 maanden op basis van een tijdelijk contract gewerkt? Dan hoor je een vast contract te krijgen. Dit gaat niet op als er tussen de contracten een tussenpoos van 6 maanden heeft gezeten. Dan begint de telling van voren af aan. Werkgevers mogen hiervan afwijken, maar dan moet hierover een afspraak staan in je cao.

Ben jij een tijdelijke invalkracht in het basisonderwijs of speciaal onderwijs die een zieke leerkracht vervangt? Dan geldt voor jou een andere regel. Je hebt niet vanzelf recht op een vast contract na een aantal tijdelijke contracten.

Het is aan de werkgever om bij te houden wanneer het tijdelijk contract eindigt. Komt de werknemer namelijk gewoon naar het werk en gaat hij zonder tegenspraak aan het werk, dan is er sprake van ‘stilzwijgende voortzetting’ en houdt dat verlening in van het contract. De werknemer krijgt dan automatisch een nieuw tijdelijk contract tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde tijdsduur als het eerder gesloten tijdelijk contract.

Het kantoor is in het centrum van Den Bosch gevestigd en er is een parkeerplaats voor u beschikbaar.

Maton Advocatuur & Mediation verleent o.a. rechtshulp in  de navolgende plaatsen: Ammerzoden, Arnhem, Berlicum, Best, Den Bosch, Boxtel, Breda, Eindhoven, Hedel, HeusdenOss, Rosmalen, Tilburg, UdenVeghel, Vlijmen, Vught, Waalwijk en Wijk en Aalburg.  Komt u buiten Brabant, bijvoorbeeld Nijmegen of Utrecht, dan verzoeken wij u toch om contact met ons op te nemen.
Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of