Concurrentiebeding

Bij Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch komen regelmatig werkgevers en werknemers met de vraag of het concurrentiebeding geldend dan wel buiten gebruik kan worden gesteld bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Een concurrentiebeding is een bepaling in uw arbeidscontract. In deze bepaling staat waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever gaat werken of als u zelf een bedrijf start. Ook als u een nieuwe functie bij een andere werkgever krijgt, moet u zich vaak hieraan houden.

Een concurrentiebeding wordt meestal afgesproken voordat uw arbeidscontract begint. Ook de looptijd ervan wordt daarin vastgelegd. Het concurrentiebeding geldt zowel tijdens uw contract, als wanneer uw contract is beëindigd.

Een concurrentiebeding bevat meestal één of meer beperkingen over:

-het soort werkzaamheden dat u mag uitvoeren. U mag bijvoorbeeld niet uw oude werkzaamheden bij een nieuwe werkgever uitvoeren.
-het type nieuwe werkgever. U mag bijvoorbeeld niet werken bij een directe concurrent.
-de plaats. U mag bijvoorbeeld niet (meteen) hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio.
-de tijd. U mag bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar bij een concurrerend bedrijf hetzelfde werk doen of een eigen bedrijf starten.

Wat gebeurt er als een werknemer zich niet houdt aan het concurrentiebeding?
Houdt de werknemer zich niet aan de afspraken uit het concurrentiebeding? Dan kan de werkgever de werknemer een boete opleggen. De hoogte van de boete staat vaak in het arbeidscontract. Meestal staat dit in het beding zelf, maar deze kan ook in een apart artikel staan (een ‘boetebeding’).

Het concurrentiebeding geldt als de werknemer zelf ontslag neemt, maar meestal ook als de werkgever de werknemer ontslaat. Wordt het arbeidscontract eerder beëindigd of niet verlengd? Dan blijft het concurrentiebeding geldig. Soms kan er bij een vaststellingsovereenkomst onderhandeld worden over het schrappen van het concurrentiebeding.

Laat uw adviseren door mr. Maton die al meer dan 20 jaar gespecialiseerd is in het Arbeidsrecht en ontslagrecht.

Daarmee kunnen tijdig kostbare procedures worden voorkomen. Maar als het moet kan de advocaat natuurlijk ook procederen.  Het kantoor staat werkgevers en werknemers bij in het gehele land.

het kantoor is gevestigd in het centrum van Den Bosch en heeft een parkeerplaats ter beschikking.

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of