Team

Gemotiveerd en deskundig


Mr. G.J.B.C. Maton is al ruim 18 jaar advocaat en heeft dus in de loop der jaren veel proceservaring opgedaan. Daarnaast treedt hij vaak als bemiddelaar op.

Hij is begonnen tijdens zijn rechtenstudie op de Rechtswinkel bij de sectie Arbeidsrecht.

Specialisaties:

Arbeidsrecht: ontslagrecht, vaststellingsovereenkomsten, loonvorderingen, ziekte etc.

Bestuursrecht: RDW zaken, WABO, sociale zekerheid (uitkeringen), VOG, Wet op de Schuldhulpverlening

Strafzaken: misdrijven, overtredingen, verkeersrecht, invordering rijbewijzen, hoger beroep zaken

Familierecht: ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, omgangsregelingen, ouderlijk gezag tegen gecertificeerde jeugdinstellingen

Wsnp zaken: Wet schuldsanering natuurlijke personen:  niet toegelaten, tussentijdse beëindigingen, geen schone lei.

faillissementszaken: heeft een derden uw faillissement aangevraagd?

Verzekeringsrecht: betaalt de verzekering niets of te weinig uit?

Huurrecht: onderhoud, huurachterstand, dreigende ontruiming?

Civiele zaken:  geschil met een bedrijf of particulier?

Jurofoon

Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of