Gesubsidieerde rechtshulp (pro deo advocaat)

Afbeeldingsresultaat voor gratis spreekuur

 

 

 

Maton Advocatuur & Mediaton verleent rechtshulp aan particulieren op basis van een verkregen toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand en werkt samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van de High Trust. Wij verlenen rechtshulp in heel Nederland.

Gefinancierde rechtshulp wordt ook wel pro deo advocaat of advocaat van onvermogen genoemd.

Bij afgifte van een toevoeging wordt er een eigen bijdrage vastgesteld afhankelijk van uw inkomen.

Indien u zich meldt bij Het Juridisch Loket en zij vinden dat uw zaak behandeld dient te worden door een advocaat dan ontvangt u een diagnoseformulier (verwijzing) waardoor u een korting ontvangt van € 53,00 op de eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt berekend aan de hand van uw fiscale inkomen zoals dat bij de belastingdienst bekend is.

U kunt eerst een afspraak maken met de heer Maton waarna in overleg contact wordt opgenomen met Het Juridisch Loket voor een verwijzing naar mr. Maton als voorkeursadvocaat.

Toevoeging

Mr. Maton vraagt voor uw zaak een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

De Raad  zal aan de hand van uw naam, adres en Burger Service Nummer digitaal gegevens opvragen bij de gemeente en belastingdienst.

Vervolgens beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand of u  in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw fiscale inkomen en vermogen van 2 jaar geleden en beoordeelt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand aan de hand van een tabel.

Met de advocaat kunt u afspreken dat er nog niet aan uw zaak gewerkt wordt totdat duidelijk is of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Specialisaties:

Arbeidsrecht, strafrecht, persoon- en familierecht (ondertoezichstellingen, uithuisplaatsingen, geschillen met Jeugdzorg), sociale zekerheid (uitkering Participatiewet), Wsnp zaken, bestuursrecht (VOG)

Aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand toegewezen

Komt u in aanmerking voor een toevoeging dan dient u éénmalig de eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en woonsituatie (bent u alleenstaand of bent u samenwonend / gehuwd / eenoudergezin).

De kosten voor het opvragen van uittreksels GBA , griffiegelden en opvragen medische gegevens etc. voor het voeren van procedures bij de rechtbank of andere rechterlijke instanties worden apart  aan u doorberekend en vallen niet onder de toevoeging.

Mocht op het einde van de zaak blijken dat u recht heeft op (een vordering op) een geldsom van meer dan 50 % van het vrijgestelde vermogen (ca. € 10.000,- voor alleenstaanden en ca. € 20.000,- voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen) dan trekt de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging in. De advocaat kan daardoor zijn kosten niet declareren bij de overheid. U dient dan alsnog de advocaat te betalen op basis van het overeengekomen uurtarief, exclusief 6 % kantoorkosten en 21 % BTW.

Tip: !!!

Zit u in de wettelijke schuldsanering (Wsnp), heeft u minnelijke schuldregeling bij de gemeente of bent u persoonlijk failliet verklaard dan komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand met de laagste eigen bijdrage ongeacht uw inkomen.

Aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand afgewezen?

Indien de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen op basis van uw fiscale inkomen en vermogen, dan kunt u verzoeken om een peiljaarverlegging.  De Raad voor Rechtsbijstand kijkt dan naar het inkomen en vermogen van het jaar waarin de toevoeging wordt aangevraagd.  Een verzoek om peiljaarverlegging kan dus een uitkomst zijn voor cliënten waarbij het huidige inkomen 15% lager is dan twee jaar geleden.

Valt u net buiten de gefinancierde rechtsbijstand van de overheid dan begrijpt mr. Maton dat een advocatuur duur is en wordt er in overleg met u een gepast uurtarief afgesproken. Ook kunnen we in bepaalde zaken een vaste prijsafspraak maken zodat u financieel weet waar u aan toe bent.

Het kantoor is in het centrum van ‘s-Hertogenbosch, Vughterweg 1,  gevestigd en goed bereikbaar. Er is een gratis parkeerplaats beschikbaar voor het kantoor.

 

 

Jurofoon

Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of