Sociale Zekerheid (bijstandsuitkering Participatiewet)

Maton Advocatuur & Mediation is gespecialiseerd in de uitvoering van de Participatiewet (bijstandsuitkering).

  • Uw aanvraag wordt afgewezen en u ontvangt geen uitkering?
  • U wordt gekort op uw uitkering?
  • Uw uitkering wordt stopgezet?
  • U moet uw uitkering terugbetalen?
  • U ontvangt een boete omdat u onterecht een uitkering heeft ontvangen?

Door deze beslissingen kunt u in de financiële problemen komen. Er dient dan ook snel gehandeld te worden!! Neem telefonisch contact met ons op of vul de beldame in op deze website en laat uw gegevens achter!

Wat kan u advocaat voor u betekenen:

  • bezwaar indienen bij de uitkeringsinstantie.
  • Echter kan dit enige tijd duren voordat er een beslissing wordt genomen. Komt u hierdoor nog verder in de financiele probemen dan kunnen wij gelijktijdig een voorlopige voorziening (spoedprocedure) indienen bij de rechtbank.
  • Wordt het bezwaarschrift afgewezen dan kan de advocaat beroep instellen bij de rechtbank.
  • Wordt het beroep ook afgewezen dan kunnen we nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Kosten/vaak gratis:

Zowel de bezwaar- en beroepsprocedures als het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in het kader van uw bijstandsuitkering, is meestal geheel gratis (pro-deo). Dit komt omdat een advocaat voor zijn werkzaamheden een toevoeging kan krijgen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U bent wel een minimale eigen bijdrage verschuldigd en griffierecht.  Voor deze advocaatkosten kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand in de gemeente waarin u woonachtig bent. Dit kunt u zelf aanvragen met onze nota’s.

Wij zijn makkelijk bereikbaar in het centrum van ‘s-Hertogenbosch en hebben een gratis parkeerplaats voor de deur van het kantoor.

Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of