WSNP / FAILLISSEMENT

Al jaren gespecialiseerd in faillissementen en WSNP-zaken in het gehele land.

WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze regeling valt onder de Faillissementswet.

 

 

Heeft u als privépersoon zoveel schulden dat u deze niet meer kunt aflossen dan kunt u zich wenden tot de sociale dienst of gemeentelijke kredietbank van uw woonplaats.

Zij zullen proberen uw schulden te saneren (saneringskrediet) of te bemiddelen. Dit heet het minnelijke traject. Lukt het deze instanties niet dan kunt u door naar het wettelijke traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)).

Voor toelating tot de WNSP moet een verzoekschrift en een verklaring ex artikel 285 Fw (Faillissementswet) aan de rechtbank worden overgelegd in de meeste gevallen verzorgt dit de gemeente.

Wordt u als schuldenaar (saniet) toegelaten tot de WSNP dan benoemt de rechtbank een WSNP-bewindvoerder (dit is iemand anders dan een beschermingsbewindvoerder) die al uw financiële in- en uitgaven controleert. Er geldt een postblokkade voor de eerste 13 maanden van het WSNP traject.

Het is de taak van de WSNP-bewindvoerder om gedurende deze periode zo veel mogelijk geld te sparen voor het aflossen van uw schulden. Voor u echter zijn het 3 financiële zware jaren en u dient zich te houden aan de diverse regels, zoals geen nieuwe schulden maken, sollicitatieplicht, afdrachtverplichting, inlichtingenplicht.

Wordt er na 3 tot 5 jaren door de rechtbank een schone lei toegekend, dan bent u verlost van de schulden waarvan sprake was op het moment van het uitspreken van de schuldsaneringsregeling. Ook al heeft de bewindvoerder deze schulden niet geheel kunnen aflossen.

In de volgende situaties kan een advocaat voor u een beroepschrift indienen bij het Gerechtshof: Let op de korte beroepstermijn van 8 dagen  !!!!

1. Beroep afwijzing toelating tot de WSNP

De rechtbank heeft besloten om uw aanvraag tot toelating tot de WSNP af te wijzen omdat bijvoorbeeld de schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan ( door onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden, fraude, eerdere faillissementen, bepaalde belastingschulden).

2. Beroep tegen de tussentijdse beëindiging

Gedurende de periode van 3 tot 5 jaar  kan de rechtbank besluiten om de schuldsanering op te heffen (dit wordt een tussentijdse beëindiging genoemd) omdat u zich niet houdt aan de opgelegde verplichtingen. De rechtbank vindt bijvoorbeeld dat u nieuwe schulden heeft gemaakt of dat u zich niet heeft gehouden  aan de inlichtingsplicht en/of inspanningsplicht. Bij een eindzitting bij de rechtbank kan een advocaat u bijstaan om verweer te voeren. Wordt toch uw WSNP / schuldregeling beëindigd door de rechtbank dan kan een advocaat u bijstaan in het hoger beroep bij het gerechtshof.

3. Beroep tegen niet toekenning schone lei

De rechtbank heeft besloten om na 3 of 5 jaren uw schuldsanering te beëindigen zonder schone lei.

Kosten:

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een minimale eigen bijdrage.  In WSNP zaken wordt geen griffierecht geheven.

Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk). U dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen bij de gemeente waarin u woonachtig bent.

Maton Advocaten verleent vooral rechtshulp in de regio zoals de plaatsen: Den Bosch, Berlicum, Boxtel, Drunen, Eindhoven, Heusden, Nijmegen, Oss, Rosmalen, Rosmalen, Tilburg, Uden, Veghel, Vlijmen, Vught en Waalwijk. Komt u buiten Brabant dan staan wij u natuurlijk ook graag bij.

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of